100 dagen challenge

Subsidies
Financiële ondersteuning voor gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, eigenaren, beleggers en andere marktpartijen die betrokken zijn bij een woningbouwplan. Uitgangspunt is om binnen 100 dagen concreet zicht op uitvoering van het project. 

Toepassing

Woningbouwprojecten binnen bestaand bebouwd gebied in de provincie Utrecht kunnen meedoen aan deze challenge. Vijf inzendingen worden vervolgens geselecteerd om in oktober te komen tot uitvoerbare projecten. 

Voor deze vijf projecten stelt de provincie per project een versnellingsteam beschikbaar ter waarde van 10.000 euro. 

Eén of meer experts gaan met de winnende projecten aan de slag om de versnelling voor elkaar te boksen en binnen 100 dagen concreet zicht op uitvoering te krijgen. Eindresultaat na 100 dagen:

  • Uitvoerbaar plan / ontwerp (economisch, maatschappelijk)
  • Draagvlak en commitment van betrokken partijen
  • Inhoudelijk kwalitatief goed plan
  • Concreet zicht op realisatie

Op de eerste platformbijeenkomst in het kader van de Actie Agenda Woningmarkt op 18 oktober 2018 laten de projecten zien hoe het hen gelukt is om in 100 dagen tot een concreet uitvoerbaar plan te komen en wat de geleerde lessen zijn. De aanwezigen kunnen hun stem uitbrengen op het plan waarin volgens hen de grootste vooruitgang is geboekt.

Werkgebied

Provincie Utrecht

Doelgroep

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, eigenaren, beleggers en andere betrokkenen bij woningbouwprojecten.

Voorwaarden

  • Er is nog geen uitgewerkt plan, maar wel een gebied dat vraagt om ontwikkeling óf  er ligt een vastgelopen planontwikkeling
  • Betrokken partijen willen woningbouw realiseren (meerdere partijen die samen versnellen)
  • Project/plan valt binnen bestaand bebouwd gebied (rode contouren)
  • Bereidheid om informatie te delen over geleerde lessen

Subsidie

Een versnellingsteam ter waarde van 10.000 euro.

Aanmelden

Online aanmelden via een formulier (zie links).

Relevante links