Amerique Latine Invest (AL-INVEST)

Subsidies
Amerique Latine Invest (AL-INVEST) is een programma van de Europese Commissie dat wederzijdse handel en investeringen bevordert tussen kleine en middelgrote bedrijven uit de EU-landen en Latijns-Amerika. In 2004 is AL-INVEST III van start gegaan.

Geen aanvragen door individuele organisaties
Op uitvoerend niveau zijn de partners erkende leden van het Al-Investnetwerk die het plaatselijke mkb vertegenwoordigen. Bemiddelingsorganisaties kunnen lid worden van het netwerk na goedkeuring door de Europese Commissie.