Regelingen

803 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Internationale subsidie voor transgender organisaties

  Eenjarige internationale projectsubsidie voor organisaties met een budget van minder dan € 150.000 die bestuurd worden door transgenders en nog nooit door de het fonds zijn gefinancierd. De subsidie kan door transgender organisaties, of organisaties bestuurd door transgenders, over de hele wereld worden aangevraagd. Onder transgenders verstaat de subsidieverstrekker in dit geval mensen waarvan...

 2. Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke activiteiten

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke organisaties en projecten. De subsidie per aanvraag bedraagt gemiddeld € 88.000. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

 3. Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties

  Financieel onderstenen van maatschappelijke organisaties in Nedeland, bij voorkeur in Limburg die voor hun functioneren erg afhankelijk zij van de inzet van vrijwilligers. Per jaar is er ca. € 42.000 beschikbaar....

 4. Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg, cultuur en onderwijs

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg, cultuur en onderwijs. Hierbij richt het fonds zich met name op het buitenland. Per jaar is er ca. € 10.000 subsidie beschikbaar....

 5. Subsidies

  Subsidie realiseren perspectief voor vreemdelingen vreemdelingen zonder recht op verblijf en rijksopvang

  Subsidie om een duurzaam perspectief te creëren voor vreemdelingen zonder recht op verblijf en rijksopvang door het subsidiëren van activiteiten gericht op opvang, begeleiding en participatie. De subsidie kan o.a. betrekking hebben op de intake en screening, woonbegeleiding, juridische begeleiding, casemanagement en maatschappelijke begeleiding, toekomstoriëntatie en terugkeerbegeleiding. De...

 6. Beurzen

  Programma rond duurzame ontwikkeling voor jonge stedelijke leiders, activisten en vernieuwers uit steden over de hele wereld

  Programma om jonge stedelijke leiders, activisten en vernieuwers uit steden over de hele wereld met elkaar in contact te brengen rond de duurzame ontwikkelings doelstelling 11 van de VN, gericht op de toename van het aantal betaalbare woningen in steden en stedelijke gebieden, inclusief het veilig en en duurzaam maken van deze betaalbare woningen. Het programma is interessant voor jonge denkers...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties

  Subsidie voor maatschappelijke organisatie zoals een (buurt-) vereniging of stichting voor projecten in de buurt die de omgeving duurzamer en socialer maakt en voor iedereen toegankelijk zijn. Hierbij kun je denken aan projecten zoals buurtontmoetingsplekken, een moestuin of een wandelclub voor ouderen. Het project moet plaatsvinden in een buurt in Nederland. De subsidie bedraagt tussen de 500...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderwijs, bouw en milieu

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van onderwijs, bouw en milieu. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld projecten op het gebied van lezen en schrijven, infrastructuur en het gebruik van lokale hulpbronnen of bijvoorbeeld toegang tot water en waterzuivering en innovatieve ideeën voor meer gebruik van hernieuwbare energiebronnen en een beter afvalbeheer. Het verstrekkende fonds...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op hulpbehoevende kinderen overal te wereld

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op kinderen overal ter wereld, die te lijden hebben onder de gevolgen van armoede, ziekte, natuurrampen, hongersnood, misbruik, burgerconflicten en oorlog. Het fonds richt zich o.a op programma's die zorgen voor gebouwen, water, sanitaire voorzieningen en andere belangrijke systemen voor kwetsbare mensen overal ter wereld. Het fonds...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van met name gezondheid en internationale hulp

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van gezondheid en internationale hulp. Daarnaast is erin iets mindere mate financiële ondersteuning mogelijk voor maatschappelijke en sociale doeleinden, levensbeschouwing, milieu, natuur en dierenbescherming. Per jaar is er ca. € 15.000 subsidie beschikbaar....

Pagina's