Regelingen

786 resultaten gevonden

 1. Prijzen

  Prijs voor initiatieven over de hele wereld die gebruik maken van technologie voor sociale impact

  Prijs voor organisaties of projecten van over de hele wereld die vernieuwende innovatieve digitale technologie inzetten om een positieve impact te hebben op de maatschappij of het milieu. De impactgebieden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, kritieke menselijke behoeften zoals water- of voedselzekerheid, gezondheidszorg, financiële inclusie, onderwijs, toegankelijkheid en het milieu. Je kunt...

 2. Subsidies

  Subsidie voor organisaties gericht op jongeren

  Subsidie voor organisaties gericht op jongeren gericht op het bevorderen van participatie, voorlichting of bewustwording over provinciale thema's. De subsidie bedraagt bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 10.000. De subsidie kan worden aangevraagd door organisaties en stichtingen die zich richten op jongeren, in het bijzonder jongeren in het voortgezet...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor project gericht op verbetering van de levensomstandigheden, zowel nationaal als internationaal

  Subsidie voor non-profitinstellingen, sociaal behartigende instellingen en hieraan verbonden steunstichtingen die zich richten op minderbedeelden in de samenleving, om hen de mogelijkheid te bieden een betere plaats in de samenleving te verwerken. De projecten kunnen plaatsvinden in binnen- of buitenland, zijn bij voorkeur kleinschalig en structureel van aard en hebben bij voorkeur betrekking...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op deelname aan de informatiesamenleving

  Subsidie voor initiatieven en projecten die bijdragen aan het vergroten van participatie in de informatiesamenleving, en die gericht zijn op het opheffen van barrières om mee te kunnen doen aan de samenleving. Uitgangspunt is dat iedereen moet kunnen meedoen aan de informatiesamenleving. Het fonds richt zich nadrukkelijk op not-for-profit initiatieven. Het fonds bepaalt de hoogte van de...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het welzijn van mensen in binnen- en buitenland

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het bevorderen van het welzijn van mensen in binnen- en buitenland. Het fonds verstrekt o.a. subsidie aan stichtingen, kerken, scholen en politieke partijen. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op mensen in de marge van de samenleving

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten in Nederland die een bijdrage leveren aan de empowerment van hen die in de marge van de samenleving leven en zo bijdragen aan gelijke kansen. Belangrijk is dat je project holistisch is oog heeft voor verschillenden lagen van empowerment. Er is voor dit jaar ca. € 440.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen per e-mail....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen en het milieu

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die gericht zijn op de belangen van kinderen en het milieu, waaronder verduurzaming van de planeet. Omdat het fonds werkt met een shortlist is het verstandig je aanvraag uiterlijk eind maart naar het fonds te versturen. Bij eventuele honorering van je aanvraag zal de schenking betrekking hebben op het kalenderjaar daarop....

 8. Fondsen

  Subsidie voor non-profitinstellingen die kwetsbare groepen helpen die getroffen zijn door de Covid-19-pandemie

  Internationale subsidie voor liefdadigheidsinstellingen in het Verenigd Koninkrijk en internationaal die zich sterk richten op het verlichten van sociale achterstand en het helpen van kwetsbare groepen die in het bijzonder zijn getroffen door de Covid-19-pandemie. Aanvragen voor medische apparatuur en de productie of distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen worden ook in overweging...

 9. Subsidies

  Subsidie bescherming aan kwetsbare slachtoffers van mensenhandel en voorkomen van mensenhandel

  Subsidie voor organisaties zonder winstoogmerk die werkzaam zijn op het gebied van mensenhandel voor projecten gericht op het verlenen van onmiddellijke en essentiële directe bijstand aan kwetsbare slachtoffers van mensenhandel. Er kan door aanvragers wereldwijd subsidie worden aangevraagd, waarbij de subsidie met name bestemd is voor aanvragers met budgetten variërend van $ 5.000 tot $ 20.000....

 10. Subsidies

  Subsidie voor stichtingen en verenigingen voor projecten gericht op historisch besef en bewustwording rondom thema’s als vrijheid, veiligheid en discriminatie

  Omdat de provincie er waarde aan hecht dat er historisch besef en de bewustwording is rondom thema’s als vrijheid, veiligheid en discriminatie stelt de provincie subsidie beschikbaar voor herdenkingsactiviteiten met een bovenlokaal karakter die zijn gericht op een breed publiek en betrekking hebben op de geschiedenis van de provincie. De subsidie bedraagt minimaal € 2.000 en maximaal € 10.000....

Pagina's