Regelingen

830 resultaten gevonden

 1. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op sociaal, maatschappelijk, wetenschappelijk, godsdienstig en cultureel gebied

  Financieel ondersteunen van organisaties, personen en projecten op sociaal, maatschappelijk, wetenschappelijk, godsdienstig en cultureel gebied. Per jaar is er ca. € 289.423 subsidie beschikbaar. Je...

 2. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten, organisaties en particulieren op het gebied van de jeugdzorg

  Financiële ondersteuning aan projecten, organisaties en particulieren op het gebied van de jeugdzorg. De aanvraag moet betrekking hebben op financiële steun voor kinderen en jongeren of ten behoeve...

 3. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijk of algemeen nut beogende instellingen

  Financieel ondersteunen van kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijk of algemeen nut beogende instellingen waar ook ter wereld, vooral ook in Nederland. Daarnaast is er financiële steun...

 4. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten oorlog, vrijheid en democratie

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op vrede, democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde, oorlog- en dienstslachtoffers, het levend houden van de herinnering aan...

 5. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen

  Het verlenen van financiële steun aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen. Per jaar is er ca. € 761.767 subsidie...

 6. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen en het welzijn van dieren

  Financiële ondersteuning voor projecten die zich vooral richten op kinderen en het welzijn van dieren. Ondersteunende organisaties zijn o.a. actief op het gebied van natuurbescherming...

 7. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke projecten. Hierbij richt het fonds zich vooral op het ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het realiseren van een betere positie van...

 8. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten en/of initiatieven met een algemeen maatschappelijk of cultureel belang

  Subsidie voor liefdadige, sociale- en charitatieve instellingen. Per jaar is er ca. € 100.000 beschikbaar. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld culturele projecten, maar ook om onderwerpen als dieren...

 9. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen met een (levensbedreigende) ziekte

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen met een (levensbedreigende) ziekte en voor wetenschappelijk onderzoek naar (levensbedreigende) ziekten bij kinderen. Ook is er subsidie mogelijk voor...

 10. Subsidies

  Bedrijfsfoundation, gericht op maatschappelijk impact en het bijdragen aan maatschappelijke projecten

  Realiseren van maatschappelijk impact en het bijdragen aan maatschappelijke projecten, waarbij de inzet van medewerkers een centrale rol speelt. Het fonds richt zich vooral op kinderen en jongeren die...