Regelingen

21 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie voor verbeteren leefbaarheid in wijk, dorp of stad

  Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland, maar ook bijvoorbeeld projecten gericht op kansen voor burgers, sociale innovatie, cultuur, duurzame dorpen, cultuurhistorie en landschap. Subsidie tot maximaal € 35.000 per aanvraag (voor grote maatschappelijke initiatieven). Bevat een video met een toelichting over de aanvraagprocedure....

 2. Subsidies

  Subsidie verkeersveiligheid

  Subsidie voor verkeerseducatie en -voorlichting op basis- en voortgezet onderwijs gericht op het bevorderen van verkeersveilig gedrag. De subsidie bedraagt 100 procent van de subsidiabele kosten tot maximaal € 75.000,- per aanvraag. Subsidiabele kosten zijn o.a. voorbereiding en planning van de uitgevoerde activiteiten, lesmateriaal, inzet van docenten en andere bij de activiteit noodzakelijke...

 3. Sponsoring

  Sponsoring maatschappelijke initiatieven op lokaal, regionaal en landelijk niveau

  Sponsoring van maatschappelijke initiatieven op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Zo is het fonds sponsor van een organisatie op het gebied van alzheimer....

 4. Subsidies

  Subsidie buurtbussen vrijwilligers

  Subsidie voor de inzet van vrijwilligers bij buurtbussen, zodat kleine kernen bereikbaar blijven. De subsidie bedraagt een forfaitair vastgesteld tarief van € 7.500,- per buurtbuslijn per jaar. Er hoeft geen begroting of een dekkingplan ingediend te worden....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van scheepvaart, visserij, waterwinning en waterbestrijding

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van scheepvaart, visserij, waterwinning en waterbestrijding en het leveren van een bijdrage aan het oplossen van de noden in de wereld. ...

 6. Subsidies, Fondsen

  duurzaamheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling op en rond de luchthaven Lelystad

  Financiële ondersteuning voor projecten op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling op en rond de luchthaven Lelystad. In totaal is er voor een periode van drie jaar 1,85 miljoen euro beschikbaar voor bijvoorbeeld duurzame werkgelegenheid, bereikbaarheid en luchtkwaliteit....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie leefbaarheid van het platteland en de dorpskernen

  Subsidie voor activiteiten gericht op het bevorderen van de leefbaarheid  van het landelijke gebied in de provincie Flevoland. Je project moet door de bevolking worden gedragen, bij voorkeur vernieuwend zijn en de leefbaarheid van het platteland en de dorpskernen bevorderen of behouden. De subsidie bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 500.000 per project. Je kan de subsidieaanvraag per e...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van de zeevaart, opleiding van jongeren, onderwijs en kunst en cultuur

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van de zeevaart, opleiding van jongeren, onderwijs in het algemeen en kunst en cultuur....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op scheepsbouw, scheepsvaart en scheepstechniek

  Het financieel ondersteunen van projecten gericht op het bevorderen van de kennis over scheepsbouw, scheepvaart en scheepstechniek vanaf circa 1850....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die te maken hebben met scheepvaart, scheepsbouw en water

  Subsidie voor projecten die te maken hebben met scheepvaart, scheepsbouw en water in verleden, heden en toekomst....

Pagina's