Regelingen

737 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie voor organisaties gericht op jongeren

  Subsidie voor organisaties gericht op jongeren gericht op het bevorderen van participatie, voorlichting of bewustwording over provinciale thema's. De subsidie bedraagt bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 10.000. De subsidie kan worden aangevraagd door organisaties en stichtingen die zich richten op jongeren, in het bijzonder jongeren in het voortgezet...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor project gericht op verbetering van de levensomstandigheden, zowel nationaal als internationaal

  Subsidie voor non-profitinstellingen, sociaal behartigende instellingen en hieraan verbonden steunstichtingen die zich richten op minderbedeelden in de samenleving, om hen de mogelijkheid te bieden een betere plaats in de samenleving te verwerken. De projecten kunnen plaatsvinden in binnen- of buitenland, zijn bij voorkeur kleinschalig en structureel van aard en hebben bij voorkeur betrekking...

 3. Subsidies

  Subsidie voor projecten gericht op langer zelfstanding wonen van ouderen en cultureel erfgoed

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op cultureel erfgoed, zelfstandig wonen van ouderen, nieuwe bouwmogelijkheden en woonvormen en welzijn verhogende activiteiten. Er kan subsidie worden aangevraagd door niet commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen die actief zijn binnen de provincie Noord-Holland. Je kunt de subsidie het hele jaar door aanvragen...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het welzijn van mensen in binnen- en buitenland

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het bevorderen van het welzijn van mensen in binnen- en buitenland. Het fonds verstrekt o.a. subsidie aan stichtingen, kerken, scholen en politieke partijen. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

 5. Fondsen

  Subsidie voor non-profitinstellingen die kwetsbare groepen helpen die getroffen zijn door de Covid-19-pandemie

  Internationale subsidie voor liefdadigheidsinstellingen in het Verenigd Koninkrijk en internationaal die zich sterk richten op het verlichten van sociale achterstand en het helpen van kwetsbare groepen die in het bijzonder zijn getroffen door de Covid-19-pandemie. Aanvragen voor medische apparatuur en de productie of distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen worden ook in overweging...

 6. Subsidies

  Subsidie voor eigen initiatieven en gezondheid inwoners

  Subsidie voor het projecten die bijdragen aan de versterking van de sociale kwaliteit en inwoners in staat stellen om zelf initiatieven in gang te zetten. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek naar zorgvastgoed, een businesscase voor een sociale onderneming, of om de concrete uitvoering van een project sociale kwaliteit. In totaal is er 250.000 euro beschikbaar. De...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen

  Subsidie voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen in Groningen, Friesland of Drenthe. In het verleden zijn o.a. festivals, concerten, kunstenaars, musea, hospices, toneel, theater en dorpshuizen gesubsidieerd. Per jaar is er ca. € 143.070 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kleine boeren en duurzame landbouw

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op een of meer kleine boeren. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor organisaties en projecten gericht op innovatie of educatie in duurzame landbouw of biologische gewasbescherming. Het afgelopen jaar is er 177.000 euro subsidie verstrekt. De verstrekt subsidie kan in sommige gevallen meer dan 10.000 euro bedragen. Er wordt subsidie verstrekt...

 9. Subsidies

  Subsidie voor zorg, innovatieve zorgprojecten en bouw van multifunctionale (zorg)accommodaties

  Subsidie voor projecten die zorgen voor een goede beschikbaarheid en kwaliteit van zorg in een specifiek verzorgingsgebied. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld innovatieve zorgprojecten, maar ook om de bouw en het verbouwen van multifunctionele accommodaties waar de zorg onderdeel van uitmaakt, of haalbaarheidsonderzoeken in de voorfase en fase na realisatie van een multifunctionele...

 10. Subsidies

  Subsidie voor projecetn gericht op het promoten van Limburg als als innovatieve (arbeidsmarkt)regio

  Subsidie voor projecten die het merk "merk" Limburg inhoud en zichtbaarheid geven, waarbij het accent ligt op projecten die die positief bijdragen aan het imago en de reputatie van de provincie Limburg als innovatieve (arbeidsmarkt)regio waar volop kansen zijn voor talent. Het project dient zich expliciet te richten op 20 tot 40-jarigen uit Nederland of de Limburgse grensregio’s die mbo, hbo of...

Pagina's