Regelingen

740 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen

  Subsidie voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen in Groningen, Friesland of Drenthe. In het verleden zijn o.a. festivals, concerten, kunstenaars, musea, hospices, toneel, theater en dorpshuizen gesubsidieerd. Per jaar is er ca. € 143.070 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor o.a. onderzoek, ontwikkelingswerk en natuur

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van geneeskunde, de monumentenzorg, stadsbehoud en -leefbaarheid, natuurbeleid en het bestrijden van dierenleed. Per jaar is er ca. € 30.000 subsdie beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele, maatschappelijke wetenschappelijke instellingen, en instellingen op het gebied van de volksgezondheid

  Financiële ondersteuning van algemeen nut beogende instellingen en culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke instellingen en organisaties op het gebied van de volksgezondheid. De organisatie richt zich op de allerarmsten in o.a. Albanië en Afrika, maar ook op projecten in Nederland, bijvoorbeeld lokale kerken, vluchtelingen en studenten. Per jaar is er ca. € 58.945 subsidie beschikbaar....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van o.a. cultuur, gezondheidszorg, natuur en vluchtelingen werk

  Subsidiemogelijkheid voor organisaties en projecten op het gebied van cultuur, gezondheidszorg, natuurbescherming, vluchtelingenwerk, algemene zorg in kansarme landen en algemene zorg in het algemeen. Per jaar verstrekt het fonds ca. € 255.000 subsidie, vooral aan cultuur en algemene zorg. De subsidie per aanvraag is erg verschillend, variërend van € 500 tot € 165.000 per aanvraag....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen en het welzijn van dieren

  Financiële ondersteuning voor projecten die zich vooral richten op kinderen en het welzijn van dieren. Ondersteunende organisaties zijn o.a. actief op het gebied van natuurbescherming, dierenbescherming, kinderbescherming, mensen in nood, aids, kinderen en kanker. Per jaar is er ca. € 42.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail of schriftelijk aanvragen....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke instellingen, zoals jeugdzorginstellingen, scholen en maatschappelijk werk

  Subsidie voor projecten gericht op jongeren in de leeftijd 0-21 jaar die zonder de bijdrage van het fonds sociaal worden uitgesloten of in een sociaal element raken. De subsidie kan worden aangevraagd door maatschappelijke instellingen zoals jeugdzorginstellingen, scholen en bijvoorbeeld instellingen voor maatschappelijk werk. Per jaar is er ca. € 23.774 subsidie beschikbaar. Je kunt de...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie gericht op voeding, gezondheid, vitaliteit en kwaliteit van leven

  Financieel ondersteunen van initiatieven en projecten die zich richten op voeding en de bevordering van gezondheid, vitaliteit en kwaliteit van leven. ...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunst en cultuur, sport, volksgezondheid, armoedebestrijding, architectuur en natuurbehoud

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van maatschappelijk relevante thema's zoals kunst en cultuur, sport, volksgezondheid, armoedebestrijding, architectuur en natuurbehoud. Minimaal 25% van de verstrekte subsidies zal gericht zijn op projecten op het gebied van kunst en cultuur, waaronder architectuur. Het fonds kent een geografische beperking. Per jaar is er ca. € 233. 305...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op welzijn, natuur en wetenschappelijk onderzoek

  Subsidie voor projecten gericht op cultuur, dieren, sport en welzijn in de Benelux, waarbij het fonds met name gericht is op België en Nederland. Interessant is dat ook meerjarige projecten voor ondersteuning in aanmerking komen. Per jaar is er tussen de € 25.900 en € 61.655 subsidie beschikbaar. Het fonds zal maximaal 50% van de financieringsbehoefte van een project dekken. Je kunt de subsidie...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kerkeIijke, charitatieve en zich op medisch gebied bewegende (zorg)insteIIingen

  Subsidie voor kerkeIijke, charitatieve en zich op- medisch gebied bewegende (zorg)insteIIingen in Nederland. Omdat er jaarlijks al een aantal instellingen zijn vastgesteld als begunstigde instelling, is het beschikbare subsidiebudget afhankelijk van de situatie. Je kunt het beste eerst per e-mail contact opnemen met het fonds, vóórdat je een definitieve aanvraag doet....

Pagina's