Bedrijfsfinanciering waarbij de overheid borg staat

Subsidies, Financieringen en kredieten, Borgen en garantiestellingen
Bedrijfsfinanciering waarbij de overheid borg staat, zodat de banken eerder een lening geven. De regeling is bijvoorbeeld interessant wanneer je wel bedrijfsfinanciering bij de bank wilt afsluiten maar niet genoeg zekerheden kunt bieden richting bank. De regeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot € 50 miljoen óf een balanstotaal tot € 43 miljoen. 

Toepassing

  • Bedrijven met maximaal 250 medewerkers met een jaaromzet tot maximaal € 50 miljoen
    -of
  • Bedrijven met een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen.

De regeling is overingens niet alleen voor grote bedrijven beschikbaar, integendeel. De meeste MKB'ers en vrije beroepsbeoefenaars kunnen van het Borgstellingskrediet (BMKB) gebruik maken.

Voorwaarden

Het Borgstellingskrediet (BMKB) is uitsluitend van beschikbaar voor MKB bedrijven.
Om te kunnen beoordelen of je organisatie een MKB onderneming is kunt je een mkb-toets doen op de website van de EU (zie links).

Restricties

  • Niet van toepassing wanneer actief in de publieke zorg
  • Indien toetreding tot de markt in belangrijk emate door de overheid wordt bepaald, zoals advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en dierenartsen
  • Indien > 50% van de omzet afkomstig is uit de land- en tuinbouw, de vee- of visteelt, de visserij of de teelt van vee- en visvoer
  • Indien > 50% van de omzet afkomstig is uit het bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijf of het financieren van één of meer andere ondernemingen
  • Indien > 50% van de omzet afkomstig is uit de verwerving, vervreemding, de ontwikkeling, het beheer of de exploitatie van onroerend goed

Looptijd financiering

De looptijd is maximaal zes jaar. Wanneer het gaat om de fiannciering van een gebouw of schip is de looptijd maximaal twaalf jaar. 
Afhankelijk van het type borgstelling en onderneming is het mogelijk om de lening voor een bepaalde duur op te schorten.

Aanvragen 

Je kunt het Borgstellingskrediet (BMKB) aanvragen via een van de bij de regeling aangesloten banken