Beurs voor bevoegde leraren om een bachelor- of masteropleiding te volgen en daarmee je professionaliteit te vergroten

Subsidies, Beurzen
Beurs voor bevoegde leraren om een bachelor- of masteropleiding te volgen en daarmee je professionaliteit te vergroten. Je krijgt zelf een vergoeding voor het collegegeld en je werkgever ontvangt een compensatie om een vervanger aan te stellen.

Toepassing

Bestemd voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet, speciaal onderwijs, mbo of hbo. Met een Lerarenbeurs kun je een bachelor- of masteropleiding volgen en daarmee je professionaliteit vergroten.

Doelgroep

Leraren in het basisonderwijs, voortgezet, speciaal onderwijs, mbo of hbo.

Subsidiebedragen

De lerarenbeurs vergoedt een deel van de kosten voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. De beurs bestaat uit maximaal 4 componenten:

 1. Collegegeld
  Maximaal € 3.500,- per jaar voor wettelijk collegegeld en maximaal € 7.000,- per jaar voor instellingscollegegeld.
 2. Studiemiddelen
  10% van het bedrag voor collegegeld, tot maximaal € 350,- per jaar.
 3. Reiskosten
  10% van het bedrag voor collegegeld tot maximaal € 350,- per jaar.
 4. Studieverlof
  Vast bedrag per verlofuur per onderwijssector.

Deze bedragen gelden ook voor postinitiële masteropleidingen en voor opleidingen aan de Open Universiteit en andere niet-bekostigde onderwijsinstellingen, met een maximum van € 3500,- aan collegegeld.

Voorwaarden

 • Je hebt een onderwijsbevoegdheid of je hebt minimaal een bachelordiploma als leraar in het hbo.
 • De onderwijsinstelling waar je werkt wordt bekostigd door het ministerie van OCW of EZ.
 • Je werkt bij een school in (Caribisch) Nederland op het moment van de subsidieaanvraag of in de 12 kalendermaanden daarvoor.
 • Je geeft les voor minimaal 20% van je werktijd. (Geldt niet voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers of ambulant begeleiders.)
 • Je hebt geen tegemoetkoming leraren of studiefinanciering (ook geen lening of studentenreisproduct).
 • Je staat ingeschreven in het lerarenregister, tenzij je aan het hbo werkt of niet aan de regels voor registratie kunt voldoen.

Aanvragen

Je kunt de lerarenbeurs digitaal aanvragen. De beurs is elk jaar aan te vragen.
De aanvraagperiode loopt van 1 april tot en met 30 juni.