Beurs voor wetenschappers in dienst van universiteiten en onderzoeksinstellingen in Nederland die willen doceren aan een Amerikaanse universiteit

Fondsen, Beurzen
Beurs voor wetenschappers in dienst van universiteiten en onderzoeksinstellingen in Nederland die willen doceren aan een Amerikaanse universiteit, eventueel in combinatie met onderzoek. De toekenning vindt plaats op grond van een advies door de KNAW, het bestuur van het Fulbright Center kent de beurs toe.

Toepassingsgebied

Het Fulbright-programma is bedoeld om uitwisseling te bevorderen. Daarom dient de bursaal na afloop van de beursperiode terug te keren naar Nederland. Fulbright-bursalen kunnen gedurende een periode van twee jaar geen visum voor de Verenigde Staten verkrijgen voor immigratie of werk. Dit sluit een bezoek als toerist of een kort zakenbezoek niet uit. Het is niet mogelijk om met een Fulbright-beurs een ander visum aan te vragen. Tijdens de beursperiode is men beperkt verzekerd tegen ziektekosten.

Subsidiebedragen

De beurs bedraagt maximaal $ 13.000 voor seniorwetenschappers (meer dan zes jaar relevante ervaring in dienstverband) en maximaal $ 9.000 voor juniorwetenschappers (minder dan zes jaar relevante ervaring in dienstverband). De minimale verblijfsperiode in de VS dient drie maanden te zijn. De toekenning vindt plaats op grond van een advies door de KNAW, het bestuur van het Fulbright Center kent de beurs toe.

Aanvragen subsidie

U kunt de subsidie gedurende aan bepaalde periode subsidie aanvragen, voorgaande keer was dit het laatste kwartaal van het jaar.
Zodra de aanvraagperiode (weer) geopend heeft u via de website van het fonds toegang tot meer informatie en (aanvullende)voorwaarden inzake het aanvragen van deze subsidie.