Beurzen, subsidie en prijs gericht op kankeronderzoek

Subsidies, Fondsen, Beurzen, Prijzen
Het financieel ondersteunen van kankeronderzoek, o.a. door het verstrekken van beurzen en projectsubsidies en het uitreiken van een aanmoedigingsprijs.

Toepassing

De Nijbakker-Morra Stichting ondersteunt personen die kankeronderzoek doen door het uitreiken van aanmoedigingsprijzen aan veelbelovende studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen.

Ook is er een tipendium voor een onderzoeker en stagebeurzen voor masterstudenten voor een verblijf aan een buitenlandse universiteit of onderzoeksinstituut.

Daarnaast zijn er projectsubsidies t.b.v. apparatuur en materiaalkosten voor kankeronderzoek.

Aanvragen

Aanmoedigingsprijzen
Jaarlijks voor 1 november 17.00 uur.

Stipendium en stagebeurzen
Jaarlijks voor 1 juni 17.00 uur (alleen masterstudenten) en 1 december 17.00 uur (beiden).

Projectsubsidies
Indiening jaarlijks voor 1 december 17.00 uur.