Beurzen voor museaal kunsthistorisch onderzoek

Fondsen, Beurzen
Het verlenen van een financiële bijdrage voor het verrichten van kunsthistorisch onderzoek naar specifieke voorwerpen of verzamelingen of delen van verzamelingen in het Nederlands openbaar kunstbezit, resulterend in een wetenschappelijke publicatie en/of tentoonstelling.

Toepassing

Het Ekkartfonds is bestemd voor de verstrekking van beurzen voor museaal kunsthistorisch onderzoek, dat wil zeggen voor onderzoek dat is gericht op de bestudering en wetenschappelijke ontsluiting van museale (deel)veramelingen, al dan niet gericht op de voorbereiding van tentoonstellingen.

Voorwaarden

De beurs dient te worden aangewend om een onderzoek te laten uitvoeren door een onderzoeker, die met succes een relevante masterstudie heeft doorlopen of een doctorstitel heeft behaald; een kandidaat dient in de regel niet ouder te zijn dan 35 jaar.

Subsidie

Een beurs bedraagt maximaal € 20.000,-.

Aanvragen

Schriftelijk, gericht aan de directeur van de Vereniging Rembrandt.

Meesturen

  • Een omschrijving van het project en het beoogde einddoel
  • Een toelichting op de plaats van het betreffende project in de beleidsplannen van het museum
  • De begroting van het project
  • De aanwijzing van een medewerker van het museum die belast is met de interne begeleiding van de bursaal
  • De beoogde wijze van publicatie (analoog of digitaal) van de resultaten van het onderzoek en een aanduiding van de wijze waarop deze resultaten museaal zichtbaar zullen worden gemaakt.

Relevante links