Beurzen voor studie- en onderzoeksprojecten

Fondsen, Beurzen
Beurzen voor studie- en onderzoeksprojecten op het gebied van geneeskunde, rechten, geschiedenis en bedrijfskunde. Elk jaar kun je de beurs gedurende vier maanden aanvragen via een aanvraagformulier. Het afgelopen jaar werd er voor 10.100 euro aan beurzen verstrekt.

Voorwaarden

  • Studie- of onderzoeksproject moet plaatsvindt aan een universiteit die is aangesloten bij de LERU of deel uitmaakt van de Ivy-League.
  • Bij studie Geneeskunde moet het gaan om een promotieonderzoek en om fundamentee (geen toegepast onderzoek).
  • Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, verplicht de kandidaat zich tot schriftelijke verslaglegging over het project.

Restricties

Aanvragen voor vergoeding van drukkosten voor proefschriften en dergelijke worden niet in behandeling genomen.

Subsidie

Uit het jaarverslag blijkt dat er het afgelopen boekjaar voor 10.100 euro aan subsidies werd verstrekt.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.
Zodra de beurs is opengesteld kun je het aanvraagformulier op de website van het fonds vinden (zie links).

Relevante links