Beurzen voor studiereizen aan een van Nederlands universiteiten, hogescholen of soortgelijke instellingen

Fondsen, Beurzen
Beurzen voor studiereizen (reis-, studie- en/of verblijfkosten) van studenten of afgestudeerden in de (kunst-)geschiedenis, letteren, rechten, theologie of wijsbegeerte aan een van Nederlands universiteiten, hogescholen of soortgelijke instellingen.

Toepassing

De beurzen zijn bedoeld voor hen die affiniteit hebben met de protestants-christelijke traditie dan wel voor studies die verband houden met het protestantse Christendom.

Doelgroep

Studenten of afgestudeerden in de (kunst-)geschiedenis, letteren, rechten, theologie of wijsbegeerte aan een van Nederlands universiteiten of soortgelijke instellingen, met name zij die affiniteit hebben met de protestants-christelijke traditie.

Voorwaarden

  • Je volgt een universitaire opleiding in Nederland of heeft dat gedaan en wil zijn/haar horizon verbreden
  • Je bent student of afgestudeerd in de (kunst-)geschiedenis, letteren, rechten, theologie of wijsbegeerte
  • Jij en/of betreffende studie heeft een relatie met het protestantse christendom
  • De betreffende studie vindt plaats buiten het reguliere, curriculumgebonden (bachelor of master)onderwijs

Aanvragen

Via aanvraagformulier (zie bijlagen).

Meesturen
Motivatie waaruit dient te blijken in hoeverre je studie wilt maken van het protestantse christendom en/of affiniteit heeft met de protestants-christelijke traditie.