Beurzen voor talentvolle hart- en vaatonderzoekers in verschillende stadia van hun carrière

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Persoonsgebonden beurzen voor talentvolle hart- en vaatonderzoekers in verschillende stadia van hun carrière. De beurs biedt jonge onderzoekers de kans om onderzoek te doen naar hart- en vaatziekten. Met deze beurs wil men hen stimuleren zich verder te ontwikkelen als hart- en vaatwetenschapper.

De beurzen zijn vernoemd zijn naar de heer dr. E. Dekker, medisch directeur van de Hartstichting van 1971 tot 1987. De Hartstichting reikt al sinds 1974 beurzen uit aan jonge onderzoekers.

Voorwaarden en aanvragen

Men dient een voorstel te presenteren aan een een selectiecommissie. Deze commissie beoordeelt de onderzoeksvoorstellen en wetenschappelijke kwaliteit van de onderzoekers.