Beurzen voor talentvolle jonge mensen voor een vervolgopleiding op het terrein van klassieke muziek en subsidie voor aanschaf muziekinstrument

Subsidies, Fondsen, Beurzen

Verstrekt beurzen aan talentvolle jonge mensen voor een vervolgopleiding op het terrein van klassieke muziek (bij voorkeur vocalisten, pianisten of gitaristen)  en verstrekt subsidie aan jonge musici voor de aanschaf van een instrument op het juiste niveau of voor een vervolgopleiding op het terrein van instrumentenbouw of op het gebied van restauraties in brede zin.