Bevordering van de Friese taal en cultuur

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor instellingen of organisaties met een non-profit karakter met kleinschalige projecten voor een breed publiek om het Fries te versterken. Mensen kunnen echter ook persoonlijke ondersteuning voor projecten aanvragen. Per jaar is er ca. € 23.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen. Het bestuur van het fonds komt vier keer per jaar bijeen om aanvragen te behandelen.

Toepassing

Het fonds ondersteunt activiteiten, publicaties en projecten die het Friese culturele leven in het Fries bevorderen. Over het algemeen gaan de subsidies naar instellingen of organisaties met een non-profit karakter met kleinschalige projecten voor een breed publiek om het Fries te versterken. Mensen kunnen echter ook persoonlijke ondersteuning voor projecten aanvragen.

Voorwaarden

Zie boven.

Betaling
Er wordt alleen betaald als aan de voorwaarden is voldaan:

 • Het benoemen van de stichting als subsidieverstrekker
 • De ontvangst van bewijsexemplaren, uitnodigingen, enz.
 • Het sturen van een waarheidsgetrouwe exploitatierekening, waaruit blijkt dat de werkelijke kosten in lijn zijn met de kosten zoals opgenomen in de begroting.

Subsidie

Per jaar is er ca. € 23.000 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Per e-mail of schriftelijk.
Het bestuur van het fonds komt vier keer per jaar bijeen om aanvragen te behandelen.

Meesturen

 • Een duidelijke projectbeschrijving (hoogte twee A4), waarin duidelijk wordt aangegeven hoe het project, de publicatie of de activiteit past in de doelstelling van de stichting (culturele activiteit in het Fries)
 • Een duidelijke, afsluitende begroting met dekkingsplan


Aanvragen moeten daarom vóór 1 januari, 1 mei, 1 september en 1 november worden ingediend. Daarna worden de aanvragers zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht. Als een aanvraag wordt gehonoreerd, betekent dat niet dat het geld direct wordt uitbetaald.

Aanvragen

Online. via de website van de verstrekker (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand