bijdrage in de kosten van bodemsanering, Limburg

Subsidies
Bijdrage in de kosten voor eigenaren en erfpachters van bedrijfsterreinen waarvan de bodem gesaneerd moeten worden volgens de Wet bodembescherming.

De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een bijdrage in de saneringskosten. Er wordt altijd maar een bepaald percentage van de sanering gesubsidieerd. De normen hiervoor staan in het Besluit en de Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005.

Het subsidiepercentage is afhankelijk van het jaartal van ontstaan van de bodemverontreiniging en het jaartal waarin u eigenaar/erfpachter van het perceel bent geworden.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor subsidie dient u ten minste aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • U bent eigenaar of erfpachter van een bedrijventerrein.
 • Het bedrijventerrein is ernstig verontreinigd.
 • De verontreiniging is (voor een deel) veroorzaakt vóór 1 januari 1975.
 • U heeft van de provincie een beschikking gekregen waarin staat dat de grond ernstig verontreinigd is.
 • Sanering is noodzakelijk omdat de bodemverontreiniging risico’s met zich meebrengt (dit blijkt uit de beschikking van de provincie) of i.v.m. voorgenomen activiteiten op het bedrijfsterrein (bijvoorbeeld nieuwbouw).
 • Het bedrijventerrein staat aangemeld voor de bedrijvenregeling. Aanmelding kon tot 1 januari 2008.
 • U was al eigenaar of erfpachter van het terrein vóór 1 januari 1995, of de vorige eigenaar of erfpachter heeft zich nog bijtijds aangemeld voor de bedrijvenregeling, zodat dit recht op u overdraagbaar is.
 • De sanering is nog niet gestart.
 • Het terrein is en blijft in de toekomst bedrijventerrein.
 • Er is geen sprake van een andere overheidsbijdrage voor de kosten van bodemsanering.

Verder zal uw uiteindelijke aanvraag worden getoetst aan het Besluit en de Regeling Financiële bepalingen bodemsanering 2005.

Aanvragen subsidie
Alleen bedrijven die zich vóór 1 januari 2008 hebben aangemeld bij het bevoegd gezag kunnen een subsidieaanvraag indienen. 

Gedeputeerde Staten is bevoegd gezag voor de bedrijvenregeling voor het grondgebied in de Provincie Limburg, met uitzondering van de grondgebieden in de gemeenten Maastricht, Heerlen en Venlo.

Het cluster Milieuonderzoek en Advies is verantwoordelijk voor het opstellen van de regeling, het cluster Subsidies is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

Subsidieverlener: Geertje Brouwers, tel. (043) 389 8894
E gymj.brouwers@prvlimburg.nl

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand