Bijdrageregeling stimulering woningbouw Noord-Brabant

Subsidies
Subsidie voor activiteiten gericht op versnelling van de voorfase van woningbouw voor activiteiten die betrekking hebben op de inzet van extra capaciteit, die gericht is op het bieden van ondersteuning en expertise ten behoeve van het proces van vergunningverlening, het concreet uitwerken van woningbouwprojecten, het sluiten van anterieure overeenkomsten met marktpartijen of het opstellen van een bestemmingsplan en het doorlopen van de bijbehorende procedure. De subsidie is afhankelijk van de regio en plaats, maar bedraagt minimaal € 8.880 en maximaal € 741.821 per project.

Toepassing

Gelet op de huidige krapte op de woningmarkt en de wens het woningtekort terug te dringen ligt er de uitdaging om op zo kort mogelijke termijn zoveel mogelijk woningen aan de voorraad toe te voegen. Om deze versnelling te bewerkstelligen heeft de overheid extra middelen beschikbaar gesteld om de ambtelijke capaciteit bij gemeenten tijdelijk te verhogen. De provincie heeft hier ook middelen aan toegevoegd. Door deze middelen naar rato van de woningbouwopgave van de gemeenten beschikbaar te stellen, worden de gemeenten ondersteund om woningbouwprojecten sneller gereed te maken voor uitvoering. Deze subsidie voorziet hierin.

Een bijdrage kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op versnelling van de voorfase van woningbouw.

Werkgebied

Provincie Noord-Brabant.

Doelgroep

Gemeenten.

Voorwaarden

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • De activiteiten zijn gericht op versnelling van de voorfase van woningbouw in de provincie Noord-Brabant
 • De activiteiten hebben betrekking op woningbouwprojecten die onderdeel uitmaken van de subregionale woningbouwopgave
 • De activiteiten betreffen de inzet van extra capaciteit, die gericht is op het bieden van ondersteuning en expertise ten behoeve van:
  • Het proces van vergunningverlening
  • Het concreet uitwerken van woningbouwprojecten
  • Het sluiten van anterieure overeenkomsten met marktpartijen; of
  • Het opstellen van een bestemmingsplan en het doorlopen van de bijbehorende procedure
 • De activiteiten kunnen starten binnen drie maanden na verlening van de bijdrage

Restricties

Een bijdrage wordt geweigerd indien aan de aanvrager reeds een subsidie of bijdrage is verstrekt voor dezelfde activiteiten ten behoeve van dezelfde woningbouwprojecten.

Subsidie

De subsidie is afhankelijk van de regio en plaats, maar bedraagt minimaal € 8.880 en maximaal € 741.821 per project.
Zie bijlage regeling voor een specificatie van het bedrag per gemeente.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Projectplan (via vast format, zie bijlage "format projectplan"

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand