Subsidies

Bijdrageregeling stimulering woningbouw Noord-Brabant

Subsidie voor activiteiten gericht op versnelling van de voorfase van woningbouw voor activiteiten die betrekking hebben op de inzet van extra capaciteit, die gericht is op het bieden van ondersteuning en expertise ten behoeve van het proces van vergunningverlening, het concreet uitwerken van woningbouwprojecten, het sluiten van anterieure overeenkomsten met marktpartijen of het opstellen van een bestemmingsplan en het doorlopen van de bijbehorende procedure. De subsidie is afhankelijk van de regio en plaats, maar bedraagt minimaal € 8.880 en maximaal € 741.821 per project.

Jaarbudget:
€ 4.637.397
Per uitgifte
€ 8.880 - € 741.821
Indientermijn:
-

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Gelet op de huidige krapte op de woningmarkt en de wens het woningtekort terug te dringen ligt er de uitdaging om op zo kort mogelijke termijn zoveel mogelijk woningen aan de voorraad toe te voegen. Om deze versnelling te bewerkstelligen heeft de overheid extra middelen beschikbaar gesteld om de ambtelijke capaciteit bij gemeenten tijdelijk te verhogen. De provincie heeft hier ook middelen aan toegevoegd. Door deze middelen naar rato van de woningbouwopgave van de gemeenten beschikbaar te stellen, worden de gemeenten ondersteund om woningbouwprojecten sneller gereed te maken voor uitvoering. Deze subsidie voorziet hierin.

Een bijdrage kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op versnelling van de voorfase van woningbouw.

Werkgebied

Provincie Noord-Brabant.

Doelgroep

Gemeenten.

Voorwaarden

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • De activiteiten zijn gericht op versnelling van de voorfase van woningbouw in de provincie Noord-Brabant
 • De activiteiten hebben betrekking op woningbouwprojecten die onderdeel uitmaken van de subregionale woningbouwopgave
 • De activiteiten betreffen de inzet van extra capaciteit, die gericht is op het bieden van ondersteuning en expertise ten behoeve van:
  • Het proces van vergunningverlening
  • Het concreet uitwerken van woningbouwprojecten
  • Het sluiten van anterieure overeenkomsten met marktpartijen; of
  • Het opstellen van een bestemmingsplan en het doorlopen van de bijbehorende procedure
 • De activiteiten kunnen starten binnen drie maanden na verlening van de bijdrage

Restricties

Een bijdrage wordt geweigerd indien aan de aanvrager reeds een subsidie of bijdrage is verstrekt voor dezelfde activiteiten ten behoeve van dezelfde woningbouwprojecten.

Subsidie

De subsidie is afhankelijk van de regio en plaats, maar bedraagt minimaal € 8.880 en maximaal € 741.821 per project.
Zie bijlage regeling voor een specificatie van het bedrag per gemeente.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Projectplan (via vast format, zie bijlage "format projectplan"

Indientermijn

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Overheid Gemeente
Onze aandacht gaat uit naar
Bouw en monumentenzorg
Wij zijn werkzaam in
Provincie Noord-Brabant
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden