Boekenbeurzen voor beginnend promovendi en prijzen voor scripties op godsdienstwetenschappelijk gebied.

Beurzen, Prijzen
Boekenbeurzen voor beginnend promovendi en prijzen voor scripties op godsdienstwetenschappelijk gebied.

Toepassing

Het fonds heeft als doel het toekennen van prijzen voor scripties op godsdienstwetenschappelijk gebied en het verlenen van boekenbeurzen aan beginnend promovendi (tevens op het gebied van godsdienstwetenschap).

Subsidie

Er worden jaarlijks drie prijzen uitgereikt voor scripties van €500,- per scriptie.
Boekenbeurzen bedragen tussen de €200.- en €300,-.

Aanvragen

Het is niet mogelijk een aanvraag in te dienen voor een prijs. Het bestuur informeert zelf naar afgeronde scripties en nieuwe promovendi.