Boekentoelagen voor studenten theologie en financiële steun voor predikanten

Subsidies, Fondsen, Beurzen

Boekentoelagen voor studenten theologie en financiële steun voor predikanten die nascholing of een buitenlandse studie of een dissertatie willen volgen. Ook is er een tegemoetkoming in de de kosten van een promotieonderzoek aan de PThU.