Cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten.

Toepassing

Naast de meerjarige activiteitensubsidie (2013-2016) biedt het Fonds Podiumkunsten enkelvoudige en tweejarige programmering- en productiesubsidies en individuele subsidies voor componisten en podiumkunstenaars. 

Bijzondere aandacht gaat uit naar internationalisering, culturele diversiteit bij kunstenaars, gezelschappen en podia. Het stimuleren van innovatie in de keten van scheppen, productie, distributie en afname is een speciale taak van het Fonds Podiumkunsten.

Projectsubsidies

De regeling projectsubsidies bevat verschillende subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen en concerten.

Productsubsidies
Subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen.

Subsidie nieuwe makers
Subsidie voor beginnende talentvolle makers om zich in een langer lopend traject (maximaal twee jaar) te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals.

Subsidies doorstroom nieuwe maker (reprise grote zaal) 
Worden verstrekt om bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe makers en daarmee aan de kwaliteit en diversiteit in de podiumkunsten in Nederland.

Werkbijdragen muziekauteur
Deze subsidie is bedoeld voor muziekauteurs die willen investeren in de artistieke kwaliteit van hun werkpraktijk.

Opdracht compositie of libretto
Subsidies voor het geven van een opdracht om een compositie of een libretto te schrijven.

Opdracht theatertekst
Subsidies voor het geven van een opdracht om een tekst te schrijven.

Programmeringsregeling voor podia en festivals

Bevat verschillende subsidies voor het programmeren van voorstellingen en concerten in theater- of concertzalen of op festivals.

Subsidie reguliere programmering in theater- en concertzalen (SRP)
Subsidies voor het programmeren van voorstellingen en concerten om een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod van podiumkunsten in Nederland te bevorderen.

Subsidie kleinschalige en incidentele programmering (SKIP)
Subsidies voor het op kleine schaal of incidenteel programmeren van voorstellingen en concerten.

Subsidie programmering bestaand fesitval
Programmeringssubsidie bestaand festival, een bijdrage voor de programmering van een kwalitatief hoogwaardig aanbod van voorstellingen en concerten. 

Subsidie programmering nieuw festival
Deze subsidieregeling richt zich expliciet op festivals op het gebied van de professionele podiumkunsten met een vernieuwend karakter en/of festivals die een innovatief, andersoortig festivalconcept onderzoeken.

Subsidie programmering festival popmuziek
Subsidies voor het programmeren van popfestivals met Nederlandse bands hebben als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland.

Subsidie programmering podium popmuziek (kernpodium)
Subsidies voor het programmeren van concerten van Nederlandse bands in gespecialiseerde zalen hebben als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland.

Subsidie programmering incidentele concerten popmuziek
Subsidies voor het programmeren van concerten van Nederlandse bands hebben als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland.

Internationalisering

Subsidie Nederlandse voorstellingen of concerten in het buitenland
Deze subsidie is voor Nederlandse groepen of performers die voorstellingen of concerten geven in het buitenland. De subsidie is vooral bedoeld voor relatief eenvoudige projecten met een korte voorbereidingstijd en heeft daarom een versnelde procedure. Aanvragers krijgen binnen een maand uitsluitsel.

Subsidie internationale uitwisselingsprojecten
Subsidie voor projecten die bijdragen aan de internationalisering van de podiumkunsten in Nederland door het bewerkstelligen van kennisopbouw, -overdracht of -uitwisseling.

Subsidie buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland
Subsidie voor het programmeren van bijzondere buitenlandse voorstellingen en concerten in Nederland. 

Grant for Dutch presentations abroad
Het Fonds Podiumkunsten kan een subsidie verstrekken aan buitenlandse podia en festivals voor het programmeren van voorstellingen en concerten van Nederlandse gezelschappen, ensembles, performers. 

Meerjarige activiteitensubsidies

De huidige meerjarige activiteitensubsidies lopen t/m 2016 en zijn dus nu niet aan te vragen.

Aanvragen

Bijna alle subsidies kunnen worden aangevraagd via de digitale omgeving 'Mijn Fonds', op de website van het fonds.