Donaties voor plaatselijke stichtingen en verenigingen

Subsidies, Fondsen, Sponsoring

Donaties voor stichtingen en verenigingen die bijdragen aan de samenleving in de gebieden waarbinnen de verstrekker actief is, waarbij ruim 60% van de aanvragen wordt gehonoreerd. Het kan hierbij gaan om grote- en kleine projecten. Je kunt de aanvraag online indienen.

Toepassing

De verstrekker levert door middel van donaties aan stichtingen en verenigingen een bijdrage aan de leefbaarheid van de gebieden waarin men actief is, mede vanuit het oogpunt van goed nabuurschap.