Donaties voor plaatselijke stichtingen en verenigingen

Subsidies, Fondsen, Sponsoring
Donaties voor stichtingen en verenigingen die bijdragen aan de samenleving in de gebieden waarbinnen de verstrekker actief is, waarbij ruim 60% van de aanvragen wordt gehonoreerd. Het kan hierbij gaan om grote- en kleine projecten. Je kunt de aanvraag online indienen.

Toepassing

De verstrekker levert door middel van donaties aan stichtingen en verenigingen een bijdrage aan de leefbaarheid van de gebieden waarin men actief is, mede vanuit het oogpunt van goed nabuurschap.

Elk jaar dienen zo’n 600 verenigingen en stichtingen een aanvraag in voor grote of kleine projecten. Hiervan honoreert de verstrekker ruim 60 procent

Werkgebied

Het werkgebied van de NAM is vooral geconcentreerd in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel, met een paar plaatsen in Noord- en Zuid-Holland.

Tip
Zie onderstaande links voor een interactieve kaart, waar je op basis van je postcode kunt bepalen of je in het werkgebied gevestigd bent.

Voorwaarden

 • De vereniging of stichting is actief in de omgeving van een boor- of productielocatie van NAM of nabij (andere) werkzaamheden van NAM
 • Een vereniging of stichting komt maximaal eens in de 2 jaar in aanmerking voor een donatie
 • De aanvraag is door het bestuur van de vereniging of stichting ingediend
 • De aanvraag is ten minste 6 weken voor de start van het evenement ingediend

Restricties

Onderstaande aanvragen zal de verstrekker niet accepteren

 • Aanvragen met een commerciële, politieke of religieuze doelstelling
 • Aanvragen voor een buitenlandse activiteit of reis
 • Aanvragen door particulieren of bedoeld voor een particulier initiatief
 • Aanvragen om exploitatietekorten te dekken
 • Aanvragen voor nieuwbouw, restauratie of verbouwing
 • Aanvragen voor risicovolle of gevaarlijke activiteiten
 • Aanvragen door een landelijke organisatie
 • Aanvragen door een beleggingsvereniging of een Vereniging van Eigenaren

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

De Donatiecommissie behandelt alle binnengekomen aanvragen. Deze commissie vergadert 10 keer per jaar. Binnen 2 weken na de bijeenkomst krijgt u bericht. De uitspraak van de commissie is bindend.