Earth Hour Overijssel

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor het organiseren uitvoeren van bewustwordingsacties gerelateerd aan de wereldwijde Earth Hour actie. Bij de actie moet bewustwording over duurzaamheid centraal staan en moeten minimaal 200 inwoners van desbetreffende gemeente bereikt worden. 

Toepassing

Earth Hour is een wereldwijde actie van het Wereld Natuur Fonds (WNF). Tijdens Earth Hour gaat bij gebouwen en woningen het licht een uur uit om aandacht te vragen voor het behoud van de aarde. 

Samen met miljoenen mensen over de hele wereld tellen honderden kinderen en volwassen in Overijssel gezamenlijk op de laatste zaterdag in maart om 20:30 uur af en staan zo een uur stil bij de aarde en de eigen leefomgeving.

Er is subsidie beschikbaar voor het voorbereiden en uitvoeren van aan Earth Hour 2018 gerelateerde activiteiten in Overijssel, waarbij bewustwording over duurzaamheid centraal staat.

Werkgebied

Provincie Overijssel.

Voorwaarden

  • Er is sprake van een aanpak waarbij bewustwording over duurzaamheid centraal staat
  • Minimaal 200 inwoners van de betreffende gemeente doen mee of worden bereikt

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,- per aanvraag waarin is inbegrepen maximaal € 500,- voor eventuele catering.

Bijzondere bepaling hierbij is dat de inzet van uren van vrijwilligers wel subsidiabel is tegen een maximum uurtarief van € 15,– per uur en dat kosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag is ontvangen wel subsidiabel zijn, mits deze betrekking hebben op activiteiten die na 1 januari van het betreffende kalenderjaar zijn uitgevoerd.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier van de verststrekker (zie links).