eerstehulpverlening en calamiteitenbestrijding

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van vrijwillige eerstehulpverlening en calamiteitenbestrijding. Jaarlijks aanvragen voor 1 augustus.

Toepassing

Het faciliteren en financieel ondersteunen van organisaties op het gebied van vrijwillige eerstehulpverlening en calamiteitenbestrijding door het verstrekken van subsidies.

Doelgroep

Een bijdrage van het Prins Hendrik Fonds kan worden aangevraagd door organisaties die actief zijn op het gebied van eerstehulpverlening en calamiteitenbestrijding. Hierbij geldt dat betreffende projecten, noch de aanvragende organisaties mogen behoren tot het aandachtsgebied van een overheid en dus voor overheidssteun in aanmerking zouden komen of zouden moeten komen.

Voorwaarden

 • Het moet betrekking hebben op vrijwillige (eerste)hulpverlening
 • Geen overheidsverantwoording
 • Het moet een eigen project zijn van een of meedere organisaties
 • Er moeten geen redelijke alternatieven beschikbaar zijn
 • Het project moet nog uitgevoerd worden
 • De aanvraag gaat vergezeld van een begroting van de kosten
 • Binding met calamiteiten en hulpverlening
 • Plaats en tijd beperkt
 • Behoort de activiteit tot het takenpakket van de organisatie
 • De subsidie kan geen structureel karakter hebben
 • De aanvraag is voor 1 augustus ingediend
 • De aanvraag is ondubbelzinnig en compleet

Restricties

Kosten van de eigen organisatie komen niet voor subsidie in aanmerking. Je kunt hierbij denken aan zaken als secretariaatskosten, reis- en verblijfskosten, etc. 

Aanvragen

Online aanvragen via formulier (zie links).