Europese subsidie voor de culturele en creatieve sector

Subsidies
Europese ondersteuningsprogramma voor de culturele en creatieve sector en vervangt de programma's MEDIA en Cultuur. 

Toepassing

Creative Europe (2014-2020) is het Europese ondersteuningsprogramma voor de culturele en creatieve sector en vervangt de programma's MEDIA en Cultuur. 

Subsidiebudget

Het budget van Creative Europe is 1,46 miljard euro voor zeven jaar. 

Subsidiemogelijkheden

Zie links voor de momenteel actieve calls.

Voorbeelden van subsidiemogelijkheden:

  • Onafhankelijke Europese audiovisuele productiebedrijven
  • Gameontwikkelaars
  • Televisieproducenten en omroepen
  • Europese distributeurs films
  • Bioscopen (netwerken)
  • Audiovisuele festivals
  • Branding en distributie audiovisuele werken via platforms

Doelgroep

Organisaties in de culturele en creatieve sector, die minimaal twee jaar bestaan.

Daarnaast kunnen ook overheden, universiteiten en commerciële organisaties met als hoofdtaak het organiseren van culturele activiteiten aanvragen. Voorwaarde is wel dat het project publieksactiviteiten bevat en geen winstoogmerk heeft. 

Regio

Nederland, Alle 28 EU-lidstaten.

Aanvragen

Subsidies kunnen worden aangevraagd als er een call is geopend.
Raadpleeg hiervoor eerste de website van de verstrekker.