Financieel hulp om uit de schulden te raken en een menswaardig bestaan op te bouwen

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning in de vorm van een eenmalige bijdragen voor individuele noodhulp zodat mensen de kans krijgen om uit de schuld te raken en dat mensen die in de problemen zijn gekomen weer een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De bijdrage is eenmalig en moet via een formulier worden ingediend via een erkende hulpverleningsinstantie die de urgentie van de aanvraag kan bevestigen.

Toepassing

Het fonds vindt het belangrijk dat in de eerste levensbehoeften (voedsel, kleding, huisvesting) wordt voorzien, dat mensen de kans krijgen om uit de schuld te raken, dat mensen die in de problemen zijn gekomen weer een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Daarom verleent het fonds financiële bijdragen voor individuele noden.

Voorwaarden

 • Aanvragen voor individuele noodhulp moeten worden ingediend via een erkende hulpverleningsinstantie die de urgentie van de aanvraag kan bevestigen
 • Bijdragen worden meestal uitgekeerd onder de voorwaarde dat de desbetreffende hulpverleningsinstantie een plan maakt dat een uitweg biedt uit de noodsituatie en dat -zo nodig- wordt voorzien in (budget)begeleiding

Restricties

Niet in aanmerking komen aanvragen:

 • Die niet via een erkende hulpverleningsinstantie binnenkomen
 • Wanneer een beroep kan worden gedaan op overheidsregelingen, zoals de bijzondere bijstand
 • Het inkomen van de aanvrager boven modaal is
 • De schuld zo hoog is dat een bijdrage nauwelijks iets oplost
 • Er geen hulp bij schuldsanering en/of budgetbegeleiding wordt geboden
 • De aanvraag afkomstig is uit het buitenland

Ook geen bijdragen voor:

 • Reis- en/of studiekosten in Nederland of daar buiten
 • Deelname aan (gehandicapten)sport en/of vrije tijdsbesteding
 • Verhuiskosten bij een overgang van een instelling naar een begeleide woonvorm binnen de instelling
 • (Alternatieve) therapiekosten
 • Aangepaste vervoermiddelen
 • Woningaanpassingen

Subsidie

Aanvullende, eenmalige bijdragen van maximaal  €750 voor individuele noden, waarin niet op een andere manier wordt voorzien en die met een bijdrage uit het fonds snel en effectief kunnen worden gelenigd.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.
Het ingevulde formulier kun je vervolgens naar het fonds doormailen.

Meesturen

 • Bijgaande formulier, voorzien zijn van alle gevraagde handtekeningen en alle bijlagen (je kunt het via de bijlagen downloaden)
 • Beknopte beschrijving van de problematiek
 • Korte beschrijving van de hulpverlening die je wilt gaan inzetten om (een deel van) de problemen aan te pakken op origineel briefpapier van de hulpverleningsinstantie
 • Daarnaast moet je ook enig inzicht geven in de financiële situatie van de cliënt waarvoor je een aanvraag indient

Let op
Aanvragen voor individuele ondersteuning moeten altijd door een officiële hulpverleningsinstantie worden ingediend. Zelforganisaties, bewindvoerders of andere belangen-platforms worden niet als zodanig aangemerkt.