Financieële ondersteuning van mensen met problematische en/of bedreigende schulden en het stimuleren van de inzet van mensen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt

Fondsen, Financieringen en kredieten, Achtergestelde leningen

Financieel ondersteunen van mensen met problematische en/of bedreigende schulden en het stimuleren van de inzet van mensen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt.

Toepassing

Financiële steun voor mensen met bedreigende schulden. Onder bedreigende schulden vallen zaken als huurachterstanden, die gaan leiden tot huisuitzetting; betalingsachterstanden bij hun zorgverzekeraar, welke leiden tot royement; en betalingsachterstanden, ten aanzien van de nutsvoorzieningen.