Financieële ondersteuning van mensen met problematische en/of bedreigende schulden en het stimuleren van de inzet van mensen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt

Fondsen, Financieringen en kredieten, Achtergestelde leningen
Financieel ondersteunen van mensen met problematische en/of bedreigende schulden en het stimuleren van de inzet van mensen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt.

Toepassing

Financiële steun voor mensen met bedreigende schulden. Onder bedreigende schulden vallen zaken als huurachterstanden, die gaan leiden tot huisuitzetting; betalingsachterstanden bij hun zorgverzekeraar, welke leiden tot royement; en betalingsachterstanden, ten aanzien van de nutsvoorzieningen.

Voorwaarden

  • Aanvragen uitsluitend via een professioneel bewindvoeringskantoor, waarmee het fonds samenwerkt
  • Bij toekenning van de financiële steun dient de aanvrager zich onder bewind te laten stellen.

Financiële steun

Steun in de vorm van een een renteloze lening aan degenen met dreigende schulden.
Het fonds hoopt hiermee het proces van het weer op orde krijgen van de financiële situatie van de aanvrager te versnellen.

Werkgebied

Nederland.

Aanvragen

Zie contactgegevens.