Financiële bijdrage voor een getalenteerde instrumentalist of vocalist ten behoeve van een ontwikkelingstraject

Fondsen, Beurzen, Prijzen
Financiële bijdrage voor een ontwikkelingstraject gericht op artistieke, muziek-technische of andere aspecten van de beroepspraktijk. 

Toepassing

Financiële bijdrage voor een getalenteerde instrumentalist of vocalist ten behoeve van een ontwikkelingstraject gericht op artistieke, muziek-technische of andere aspecten van de beroepspraktijk. 

Doelgroep

Aanmelding voor het ontwikkelingstraject voor de Nederlandse Muziekprijs staat open voor elke instrumentalist of vocalist die denkt aan de voorwaarden voor toelating te voldoen. 

Voorwaarden

Voor toelating tot het ontwikkelingstraject voor de Nederlandse Muziekprijs komen instrumentalisten en vocalisten in aanmerking die:

  • de Nederlandse nationaliteit hebben ofwel op het moment van aanmelding in Nederland wonen en werken; en
  • naar het oordeel van de commissie in beginsel beschikken over de kwaliteiten die tot een betekenisvolle internationale solocarrière kunnen leiden.

Aanmelden

Aanmeldingen worden eenmaal per jaar behandeld. Zie de website van het fonds (zie links) voor de aanmelddata voor dit jaar.

Aanmelding kan digitaal via 'Mijn Fonds', op de website van het fonds.

Een aanmelding dient ten minste te bestaan uit:

  • een toelichting op de doelen die u in het ontwikkelingstraject wil behalen;
  • een recente live-opname van circa 25 minuten, die een goed beeld geeft van de capaciteiten van de instrumentalist/vocalist;
  • een lijst met gekend repertoire uit verschillende belangrijke stijlperiodes, voor zover uit die periodes literatuur voor het betreffende instrument of de betreffende stemsoort voorhanden is.