Financiële ondersteuning individuele gehandicapten

Subsidies,
Fondsen,
Beurzen
Financiele ondersteuning van gehandicapten bij o.a. mobiliteit, opleidingen, woningaanpassingen, wonininginrichting, verhuiskosten, de aanschaf van een PC, aangepaste bedden en matrassen, etc.

Toepassingsgebied

Het fonds wil graag hulp bieden bij het mobiliseren van gehandicapten. Hoewel veel mensen op het financiele vlak geholpen worden door de overheid en andere instellingen, blijft er een grote groep mensen over die net buiten de boot valt. En dus niet de bewegingsvrijheid krijgt waarvan het fonds vindt dat iedereen er recht op heeft.
Een scootmobiel, een elektrische fiets, een driewieler, etc: deze geven niet alleen meer bewegingsvrijheid maar ook meer zelfstandigheid.

Meer bewegingsvrijheid reikt natuurlijk verder haar letterlijke betekenis. daarom helpt het Bisschop Bluyssen Fonds ook als het gaat om ondersteuning bij opleidingen, woningaanpassingen, wonininginrichting, verhuiskosten, de aanschaf van een PC, aangepaste bedden en matrassen, etc.

Aanvragen subsidie

 • De betrokkene (aanvrager) moet gehandicapt zijn en de beperking moet van blijvende aard zijn.
 • Aanvragen voor financiële ondersteuning zenden naar:
  Bisschop Bluyssen Fonds, Postbus 149, 5830 AC Boxmeer

  Aanvragen voor ondersteuning dienen zoveel mogelijk gedaan te worden via het formulier "Aanvraagformulier financiële hulpverlening" teneinde de doorlooptijd van de aanvrage zo kort mogelijk te houden. Het formulier kan aangevraagd worden bij de administrateur of worden gedownload van de webpagina van het Bisschop Bluyssen Fonds 
 • Aanvragen moeten worden ingediend of moeten worden ondersteund door een professionele hulpverlener. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: Maatschappelijk Werk, een MEE afdeling, een instelling, een arts of therapeut.
 • De aanvrage moet in elk geval bevatten:
  • beargumentering van de aanvraag ( achtergrond, oorzaak problemen, plan van aanpak )
  • het aanvraagformulier (zie punt 2 ), volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager
  • externe bewijsstukken ( medische rapporten, salaris- en/of uitkeringsspecificaties, offertes, etc. )
  • opgave van het bedrag dat van het Fonds verwacht wordt alsmede opgave van fondsen waar eveneens een verzoek voor ondersteuning is ingediend
 • Toezeggingen, voor het gehele bedrag of een deel daarvan, blijven één jaar na datum van toekenning gereserveerd; toewijzingen die samenhangen met giften andere fondsen worden uitbetaald na overleg van bewijs van de gehele financiering van het benodigde hulpmiddel.
 • Voor één en hetzelfde doel kan slechts éénmaal per twee jaar een aanvraag ingediend worden.
 • Het Bisschop Bluyssen Fonds werkt nauw samen met Fonds 1815.

Restricties
Afgewezen worden in elk geval:

 • aanvragen waarvan de besteding niet in Nederland plaats vindt
 • aanvragen voor vakanties in het buitenland
 • aanvragen voor een bijdrage voor het aflossen van schuld
 • aanvragen voor aanschaf auto’s en rolstoelbussen m.u.v. het gestelde onder punt 7 (aanpassing van auto’s tot max. € 5.000, aanschaf brommobiels, scootmobiels en fietsen worden wel in behandeling genomen)
 • aanvragen waarbij geen of onvoldoende informatie is verstrekt
 • aanvragen welke niet individuele gehandicapten betreffen

 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand