Financiële ondersteuning sportbonden en sportverenigingen i.v.m. corona crisis

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van sportbonden, zodat deze de bij hun aangesloten sportverenigingen kunnen helpen de corona crisis te helpen overleven. In totaal is er ca. 5 miljoen euro beschikbaar, waarbij het de bedoeling is dat andere maatschappelijke organisaties aansluiten bij het initiatief. Het is de bedoeling dat het fonds als aanvulling werkt op andere bestaande maatregelen.

Toepassing

De sportsector maakt door de gevolgen van de maatregelen tegen het corona virus een scherpe val van de inkomsten mee, terwijl de kosten in veel gevallen doorlopen.
Het fonds stelt geld beschikbaar om de financiële gevolgen van de noodzakelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus binnen de sportsector zo veel mogelijk op te vangen. 

Het fonds is aanvullend op bestaande regelingen.

Doelgroep

Sportbonden, en de hierbij aangesloten sportverenigingen.

Subsidie

In totaal zal er 4 à 5 miljoen euro beschikbaar worden gesteld door de verstrekker.
Het is de bedoeling dat andere verstrekkers hierbij aansluiten.

Aanvragen

Zie contactgegevens.

Let op
Het fonds is nieuw en nog volop in ontwikkeling.
Neem eerst contact op met de verstrekker voor je een aanvraag doet.

Relevante links