Financiële ondersteuning van innovatieve duurzame, culturele en sociale initiatieven

Subsidies, Fondsen, Financieringen en kredieten, Borgen en garantiestellingen
Financiële ondersteuning van innovatieve duurzame, culturele en sociale initiatieven. 

Toepassing

Je kunt via verschillende programma's rondom de thema's 'Groen', 'Sociaal' en 'Creatief' financiële ondersteuning aanvragen.

Groen
Duurzame Energie, Vormgeving Nieuwe Economie of Duurzaam Ondernemen. 
Groene en innovatieve economie waarin inspirerende ondernemingen in de eerste plaats werken aan een betere wereld voor mens en milieu.

Sociaal
Nieuwe Ontmoetingsplekken of Sociaal Ondernemen.
Een sociale samenleving waarin iedereen meedoet en een bijdrage kan leveren. Bijvoorbeeld door het versterken van de betrokkenheid van mensen bij hun buurt, wijk of streek of door het steunen van ondernemers die werkplekken creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Creatief
Maatschappelijke Rol Cultuur, Social Design of Cultuur en Media Internationaal.
I​n Nederland financiële ondersteuning voor kunstenaars die actuele thema’s kiezen en daarmee een groot publiek bereiken. Buiten Nederland richt men zich met name op Afrika om de opbouw van het culturele veld te versterken. 

Voorwaarden en restricties

Er zijn een behoorlijk aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen. Per deelgebied 'Groen', 'Sociaal' en 'Creatief' zijn er ook een aantal specifieke voorwaarden. Zie de links voor meer informatie over deze voorwaarden.

Subsidiebedragen

Er zijn geen minimum/maximum bedragen, maar doorgaans hanteert DOEN de richtlijn om maximaal 1/3 van een begroting te financieren.

Aanvragen

Je moet een aanvraag vier maanden voor aanvang van het project indienen.

Het beste kun je eerst een 'Quickscan' doen, om te kijken of je voor financiële ondersteuning in aanmerking komt (zie links).

De feitelijke aanvraag kun je online doen (zie links) of via een aanvraagformulier (zie bijlagen). Voor het online aanvragen is een soort van handleiding beschikbaar in de bijlagen.

Relevante links