Financiële ondersteuning van studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen met acute financiële problemen

Fondsen, Financieringen en kredieten
Studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen met financiële problemen, kunnen bij het Noodfonds een renteloze lening afsluiten. 

Toepassing

Studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen met financiële problemen kunnen bij het Noodfonds een renteloze lening afsluiten.

Voorwaarden

Je moet eerst een afspraak te maken met één van de studentendecanen.

De decaan stelt vervolgens een advies op waarmee je naar het bureau van het Universiteitsfonds kunt om een leenovereenkomst af te sluiten.

Restricties

Uitsluitend van toepassing op Studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Aanvragen

Wie wil lenen dient eerst een afspraak te maken met één van de studentendecanen. Dit kan bij de centrale studentenbalie op de Comeniuslaan 4, waar de medewerkers van de dienst Studentenzaken je verder helpen. 

Relevante links