Financiële ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar in Den-Haag die door financiële problemen niet kunnen deelnemen aan sport, kunst, cultuur of wetenschap

Subsidies, Fondsen
Bijdragen aan Haagse ingezetenen tot 18 jaar die vanwege financiële omstandigheden worden belemmerd in de ontwikkeling van een bijzonder talent op het terrein van sport, kunst, cultuur of wetenschap.

Toepassing 

Het geven van financiële ondersteuning aan Haagse jongeren tot 18 jaar die vanwege financiële omstandigheden worden belemmerd in de ontwikkeling van een bijzonder talent op het terrein van sport, kunst, cultuur of wetenschap.

Doelgroep

Haagse jongeren tot 18 jaar.

Regio

Den-Haag

Restricties

Voor voetbal- zwem-, en wielrentalenten wordt geen bijdrage verstrekt, omdat deze sporten hun eigen circuits hebben waarbinnen talenten tot ontwikkeling kunnen worden gebracht

Subsidie

In de regel niet hoger dan € 1350,-.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Meesturen

  • Bewijs van inkomen en (indien van toepassing) opgave van schulden en bewijzen van aflossing
  • Brief waarin het gevraagde wordt omschreven, met exacte opgave van de kosten
  • Aanbeveling van een onafhankelijk deskundige, waaruit het bijzondere talent èn de noodzaak van de maken kosten blijkt (bijv. uitnodiging voor bondstraining, uitnodiging voor een masterclass, aan te schaffen instrumenten of apparatuur; maar ook kosten ivm vervoer om bijzondere trainingen of anderszins bij te kunnen wonen).