Financiële ondersteuning voor mensen in een noodsituatie, Amsterdam

Subsidies, Fondsen
Verleent hulp aan mensen in een financiële noodsituatie waarbij een voorliggende voorziening niet, niet tijdig of onvoldoende beschikbaar is.  Aanvragen moeten worden gedaan door dienst-, hulpverleners.

Toepassing

Het fonds helpt Amsterdammers in financiële nood met een gift die werkt als ‘achtervang’ wanneer er geen voorliggende voorziening is of wanneer op een voorliggende voorziening niet tijdig of slechts gedeeltelijk een beroep is te doen.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het formulier vervolgens doormailen naar het fonds.

Let op
Aanvragen kunnen alleen worden gedaan door dienst-/hulpverleners van organisaties/instellingen waarmee het fondseen convenant heeft gesloten. Dus niet door Amsterdammers zelf. Er zijn convenanten met instellingen voor maatschappelijk-, jeugd-, ouderenwerk en met de ggz.