Financiële ondersteuning voor mensen met een chronische ziekte of beperking

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning voor mensen met een chronische ziekte of beperking die een aanpassing/inrichting van hun woning of een passende vervoersoplossing niet zelf kunnen bekostigen.

Toepassing

Het T-Fonds verleent financiële steun aan gehandicapten die aanpassingen nodig zijn in hun woning of die een vervoersmiddel nodig zijn of een aanpassing aan hun vervoersmiddel. Steun wordt alleen gegeven wanneer men zelf niet voldoende financiële middelen heeft, ook niet na bijdragen van derden, om deze aanpassingen te kunnen bekostigen.

Voorbeelden bijdragen

  • Aangepast vervoer
  • Woningaanpassing
  • Woninginrichting
  • Overige

Voorwaarden

Er zijn een aantal specifieke voorwaarden, o.a. voor wat betreft de km stand van een rolstoelbus of een auto>
Deze kun je vinden in de checklist (bijlage),

Aanvragen

Online aanvragen (zie links).

Let op
Alleen aanvragen ingediend door verwijzers worden in behandeling genomen.

Meesturen
Zie bijlage voor de checklist met documenten die je moet meesturen.

Relevante links