Financiële steun voor veteranen en hun nagelatenen

Subsidies,
Fondsen
Financiële steun aan veteranen van de Nederlandse Krijgsmacht, aan de leden van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers, als ook hun familie. Ze willen het maatschappelijk welzijn verbeteren en diegene die in financiële nood zijn te ondersteunen. Per jaar is er zo'n €18.500 euro beschikbaar. Aanvragen lopen via het Gezamenlijke Militaire Fondsen (GMF), per post kun je een aanvraag indienen.

Toepassing

Het fonds verleent financiële steun met betrekkingen om het maatschappelijk functioneren en het maatschappelijk welzijn te bevorderen van hen die wezenlijk financieel in nood zijn. En van overheidswege geen toereikende hulp (kunnen) ontvangen.

Doelgroep

Veteranen van de Nederlandse Krijgsmacht en aan de leden van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs - en dienstslachtoffers, als ook aan hun familie.

Voorwaarden

  • Er moet enige relatie tussen het oorlog- of uitzendverleden van de aanvrager en de ontstane financiële nood aanwezig zijn. Hier kan in uitzonderlijke situaties van worden afgeweken.
  • In het begin wordt financiële steun beperkt tot giften en renteloze leningen.

Restricties

  • Financiële steun kan niet in samenwerking met andere steunverleners worden verstrekt.

Subsidie

Per jaar is er zo'n €18.500 euro beschikbaar. 

Aanvragen

Schriftelijk, via Gezamenlijke Militaire Fondsen (G.M.F.)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

  • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
  • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
  • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
  • Handige dossiers helpen je op weg
  • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
  • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
  • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand