Financiering bedrijven i.v.m. Coronavirus

Subsidies, Financieringen en kredieten, Borgen en garantiestellingen
Wanneer je als ondernemer in de financiële problemen dreigt te komen door de coronaproblematiek kun je gebruik maken van een borgstelling door de overheid, waardoor banken makkelijker en sneller hun krediet kunnen verruimen, en ondernemers eerder en meer geld kunnen lenen. De regeling kan door ondernemers die getroffen worden door de economische gevolgen van het coronovirus gebruikt worden als overbruggingskrediet, of om hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’, te verhogen. Bedrijven met een kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen driekwart financieren met BMKB-krediet. 

Toepassing

De overheid staat via een verruimde regeling borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. 
De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. 

Het borgstellingskrediet bedraagt via deze verruimde regeling 75% van het krediet dat de financier, veelal een bank, verstrekt.
De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Voorwaarden

De regeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Verreweg de meeste mkb'ers kunnen er gebruik van maken, waaronder ook ondernemers met vrije beroepen.

Restricties

In onderstaande gevallen kom je niet in aanmerking voor deze regeling:

  • Je bent actief in de publiekverzekerde zorg
  • Het een onderneming betreft waarvan de laatste of de te verwachten jaaromzet voor meer dan 50% is verkregen uit de beoefening van:
    • Land- en tuinbouw
    • Vee- of visteelt, de visserij of de teelt van vee- en visvoer
    • Bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijf of het financieren van één of meer andere ondernemingen
    • Verwerving, vervreemding, de ontwikkeling, het beheer of de exploitatie van onroerend goed.

Financiering

Bedrijven met een kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen driekwart financieren met BMKB-krediet.
Verder is het maximum van het krediet tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. Op het krediet is een overheidsborgstelling van 90% van toepassing.

Aanvragen

Je kunt deze regeling aanvragen via je eigen bank.
Vrijwel alle grote banken van Nederland ondersteunen deze regeling.

Je vraag vervolgens aan je bank om zo nodig gebruik te maken van de borgstellingsregeling.
De aanvraag voor een borgstellingskrediet valt vervolgens samen met je kredietaanvraag bij de financier.

De financier beslist hierna of hij u een borgstellingskrediet verleent en onder welke voorwaarden.
Als de financier je een krediet wil verstrekken, dan moet u samen met hem onderhandelen over de kredietvoorwaarden. Uiteraard moet de financier de BMKB voorwaarden in acht nemen.
Nadat de offerte is ondertekend meldt de financier het verleende borgstellingskrediet bij de uitvoerder van deze regeling (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) aan.