Financiering gevestigde MKB bedrijven, Groningen

Financieringen en kredieten
Financieren van MKB bedrijven met toekomstperspectief, waarin de banken op dit moment minder geïnteresseerd zijn. 

Kredietgevers

Kredietgevers zijn MKB ondernemers of andere investeerders die via een gemeen- schappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen. Kredietnemers zijn MKB ondernemers die geld lenen uit deze kas. Het bijzondere is dat de kredietnemers een ervaren ondernemer als coach toegewezen krijgen (smart money). Ervaring wijst uit dat hiermee het kredietrisico wordt beperkt.

Kredietnemers

Kredietunie Groningen richt zich op bestaande MKB bedrijven die financiering zoeken en is niet bedoeld voor starters. Voor die categorie zijn er andere financieringsmogelijkheden.

Voorwaarden

Een kredietaanvraag kan worden ingediend wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Bestaand MKB bedrijf met bewezen goed ondernemerschap.
  • Financiering is bedoeld voor activiteiten met een innovatief karakter.
  • Financiering levert nieuwe werkgelegenheid op c.q. bestaande werkgelegenheid blijft behouden.
  • Aanvraag bedraagt minimaal 50.000 euro en maximaal 250.000 euro.
  • Deelneming c.q. deelfinanciering is optioneel.
  • Aanvrager beschikt over een ondernemingsplan, bij voorkeur opgesteld samen met een accountant.

Financieringsbedragen

De aanvraag bedraagt minimaal 50.000 euro en maximaal 250.000 euro. Voor bedragen kleiner dan € 50.000,- kunt u terecht bij Qredits.

Aanvragen financiering

Via de website van Kreditunie Groningen.