Financiering innovatieve bedrijven en spin-offs en starters, waaronder op het gebied van biotechnologie

Fondsen,
Financiering en kredieten,
Financieringen en kredieten,
Achtergestelde leningen,
Private equity en Venture Capital
Financieel ondersteunen van spin-offs en starters in Noord Nederland, waaronder op het gebied van biotechnologie. Daarnaast richt het fonds zich op het financieel ondersteunen van reguliere bedrijven met een innovatief karakter in Noord Nederland. Innovatie hoeft overigens niet altijd technisch te zijn, het kan ook gaan om een nieuwe toepassing van een bestaande techniek. Een derde van het fondsvermogen is bestemd voor financiering van spin-offs en starters, waarvan de helft bestemd is voor starters gerelateerd aan biotechnologie. Twee derde van het fondsvermogen wordt geïnvesteerd in het “meer gereguleerde” bedrijfsleven in Noord Nederland, waarbij er sprake moet zijn van een innovatief karakter. Het per participatie te investeren bedrag bedraagt ca € 250.000 voor spin-offs en starters en ca € 500.000 per participatie voor reguliere bedrijven met een innovatief karakter.

Toepassing

Het fonds richt zich op het ondersteunen van innovatieve bedrijven, ter bevordering en verbetering van bedrijfsmatige activiteiten en van werkgelegenheid in de Noord Nederlandse regio. Bij de uitvoering van de strategie van het fonds wordt dit uitgangspunt / deze doelstelling als randvoorwaarde gerespecteerd.

Doelgroep

 • Ondernemingen met een innovatief karakter
 • Spin-offs/starters (waaronder biotechnologie)

Werkgebied

Noord Nederland

Voorwaarden

 • De aanvrager dient een bedrijf te zijn
 • De aanvrager dient gevestigd te zijn in Noord Nederland en bedrijvigheid in deze regio te ontplooien ter bevordering van de werkgelegenheid aldaar
 • Voorkeur voor investeringen in bedrijven met een goed management
 • Waar mogelijk wordt geparticipeerd samen met andere investeerders, het aantal investeerders moet echter wel overzichtelijk blijven

Financiering

Investeringen vinden plaats door deel te nemen in aandelenkapitaal en/of het verstrekken van (achtergestelde) leningen.

Spin-offs/starters (waaronder biotechnologie)
Per participatie ca. € 250.000
Van het hiervoor genoemde volume voor starters wordt ca 50 % geïnvesteerd in biotechnologie gerelateerde starters, waarbij enige ruimte kan worden aangehouden voor wat “idealisme”

Reguliere bedrijven met een innovatief karakter
Per participatie ca. € 500.000

Aanvragen

Zie contactgegevens.

Investeringsprocedure
Na een verzoek tot investering, vindt er een eerste kennismaking met de ondernemer (s) plaats.
Indien in dat gesprek voldoende vertrouwen in de ondernemer ontstaat, vindt er in het algemeen een vervolggesprek plaats met het voltallige bestuur van het fonds, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan zaken als:

 • Businessplan en toekomstperspectief
 • Budgetten en geldstromen
 • De mate en de vorm waarin in de kapitaalbehoefte kan worden voorzien
 • De mogelijke samenwerking met andere investeerders
 • Daarna neemt het bestuur een principe besluit inzake het ingediende verzoek

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand