Financiering opwekken duurzame energie en energiebesparing

Financieringen en kredieten, Borgen en garantiestellingen, Private equity en Venture Capital
Financiering in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening voor realisatie van kansrijke projecten in of vóór Limburg die zich richten op energiebesparing of duurzame energieopwekking.

Toepassing

Het fonds is opgericht met als doel met leningen, garanties en participaties investeringen te stimuleren op het gebied van energiebesparing en opwekking van duurzame energie in de Provincie Limburg.

Het gaat daarbij om kansrijke projecten die aantoonbaar en kosteneffectief bijdragen aan CO2-reductie door energiebesparing of duurzame energieopwekking. Het beoogt een aanjagende rol te vervullen door dergelijke projecten op revolverende wijze financieel te ondersteunen.

Doelgroep

Kansrijke projecten op het gebied van energiebesparing of duurzame energieopwekking vóór of ín Limburg. Het project moet aantoonbaar rendabel zijn, zodat de financiering terug betaald kan worden met de opbrengst of besparing van het project. Daarnaast is CO2-reductie van groot belang.

Voorwaarden

Gedurende het financieringsaanvraag- en fiatteringproces moet het fondsovertuigd raken dat aan haar selectie- en beoordelingscriteria wordt voldaan. Het fonds hanteert onder meer een aantal algemene kwaliteitscriteria bij de beoordeling van financieringsaanvragen.

Zie ook de factsheet.

Financieringsbedragen

Het LEF is er niet alleen voor grote of complexe projecten, maar ook voor de wat kleinere en eenvoudigere plannen. 

Kleine eenvoudige projecten

 • Je project kost maximaal € 0,4 mln
 • De investering betreft een bewezen duurzame technologie
 • Je kunt minimaal € 15.000 LEF-financiering aanvragen, in de vorm van een (achtergestelde) lening tegen een marktconforme rente (5-8%)
 • De LEF-financiering is maximaal gelijk aan je eigen inbreng (eigen vermogen plus ander risicokapitaal)
 • De beoogde looptijd van het project is minder dan 10 jaar

Grote complexe projecten

 • Je project kost minimaal € 0,4 mln
 • De investering betreft een bewezen duurzame technologie
 • Je kunt maximaal € 1 mln. LEF-financiering aanvragen (in uitzonderlijke gevallen is meer bespreekbaar). De financiering wordt verstrekt als preferent eigen vermogen, winstdelende of (achtergestelde) lening
 • Het rentepercentage en geëiste rendement zijn marktconform (6-8% voor leningen en 8-12% voor preferent eigen vermogen of winstdelende leningen)
 • LEF-financiering is maximaal gelijk aan je eigen inbreng (eigen vermogen plus ander risicokapitaal)
 • De beoogde looptijd van het project is maximaal 20 jaar

Aanvragen

Je moet eerst het fonds onderstaande gegevens doorgeven. Dit kan via de telefoon, e-mail of de website.
Hierna zal het fonds je benaderen voor een afspraak. 

Door te geven gegevens

 • Welke activiteiten verricht je bedrijf?
 • Wat voor project betreft het?
 • Wat is de omvang van de totale financiering?
 • Wat is de beoogde verdeling van de financiering, en over welke partijen?
 • Welke effecten heeft het project op het gebied van CO2-reductie of -besparing, Limburgse werkgelegenheid, innovatie, lastenverlichting en verbetering vestiging- en woonklimaat?