Financiering opwekken duurzame energie en energiebesparing

Financieringen en kredieten,
Borgen en garantiestellingen,
Private equity en Venture Capital
Revolverend fonds bedoeld voor kansrijke projecten op het gebied van CO2 besparing, energiebesparing, circulaire economie, duurzame energieopwekking of asbest sanering vóór of ín Limburg. Voorbeelden van duurzame energie-opwekking zijn bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie, biomassaprojecten en aardwarmte/warmte-koude opslag. Voorbeelden van energie besparende investeringen zijn in dit geval LED of LEDTL verlichting, klimaatregeling en koeling. Belangrijk is dat de investering CO2 besparing voor Limburg oplevert. Het is een pré indien het project tevens een bijdrage levert aan de werkgelegenheid in Limburg, lastenverlichting of verbetering van het leefklimaat. De financiering bedraagt minimaal € 100.000 en maximaal € 12.500.000.

Toepassing

Revolverend fonds bedoeld voor kansrijke projecten op het gebied van CO2 besparing, energiebesparing, circulaire economie, duurzame energieopwekking of asbest sanering vóór of ín Limburg. Het project moet aantoonbaar rendabel zijn, zodat de financiering terug betaald kan worden met de opbrengst of besparing van het project.

Daarnaast is CO2-reductie of de aantoonbare conversie van afval naar nieuw product in de circulaire benadering van groot belang.

Doelgroep

Ondernemers en bestuurders van non-profit organisaties.

Werkgebied

Provincie Limburg.

Voorwaarden

Kansrijke projecten zijn welkom om een financieringsaanvraag te doen, zolang ze CO2-reductie of besparing tot gevolg hebben, het verminderen van afval tonnages of het verminderen van het aantal vierkante meters asbest.

De projecten worden voor of in Limburg gerealiseerd en ze voldoen aan de overige fondscriteria.

Voorbeelden duurzame energie-opwekking 

 • Zonne-energie
 • Windenergie
 • Biomassaprojecten
 • Aardwarmte/warmte-koude opslag

Voorbeelden energie besparende investeringen 

 • LED of LEDTL verlichting
 • Klimaatregeling
 • Koeling

Zie ook het factsheet (bijlage).

Financiering

De financiering bedraagt minimaal € 100.000 en maximaal € 12.500.000.
De financiering kan worden verstrekt als senior lening, achtergestelde lening of ander risicokapitaal.
De beoogde looptijd van de LEF-financiering is maximaal 20 jaar

Aanvragen

Je moet eerst het fonds onderstaande gegevens doorgeven. Dit kan via de telefoon, e-mail of de website.
Hierna zal het fonds je benaderen voor een afspraak. 

Door te geven gegevens

 • Welke activiteiten verricht je bedrijf?
 • Wat voor project betreft het?
 • Wat is de omvang van de totale financiering?
 • Wat is de beoogde verdeling van de financiering, en over welke partijen?
 • Welke effecten heeft het project op het gebied van CO2-reductie of -besparing, het verminderen van afval tonnages, het verminderen van het aantal vierkante meters asbest, Limburgse werkgelegenheid, lastenverlichting en verbetering vestiging- en woonklimaat?

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand