Financiering van bedrijven in de voedsel en agrisector

Financieringen en kredieten, Private equity en Venture Capital
Investeringsmaatschappij gericht op investeringen in de voedsel en agrisector. Investeringen tussen € 250.000 en € 20 miljoen.

Toepassing

Investeringsmaatschappij gelieerd aan ZLTO, een vereniging van ondernemers in de groene ruimte. 

Doelstelling is de positie van de Nederlandse land- en tuinbouw in de wereld te versterken en het creëren van een zo duurzaam mogelijke positie van ondernemers in de groene ruimte. Leidend motief is verbetering van de inkomenspositie van ZLTO leden.

Doelgroep

Met name de verwerkende industrie in de food- en agrosector. 

Investeringsbedragen

Tussen € 250.000 en € 20 miljoen

Aanvragen

Zie contactgegevens.

Relevante links