Financiering van bijzondere voorzieningen voor de Universiteit Twente en haar studenten en medewerkers

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Financiering van bijzondere voorzieningen voor de Universiteit Twente en haar studenten en medewerkers. Het fonds financiert o.a. bijzondere leerstoelen, studiereizen, wetenschappelijke congressen en -symposia, studiereizen, excellentie prijzen, sport-, cultuur- en gezelligheidsactiviteiten en studieverenigingen- en alumni-activiteiten.

Garantiesubsidies

Het fonds biedt studenten en studentenorganisaties, onderzoekers en vakgroepen van de Universiteit Twente de kans om bij de organisatie van of deelname aan activiteiten een beroep te doen op financiële ondersteuning van het fonds in de vorm van een garantiesubsidie.

Doel van het fonds is om langs die weg vernieuwende of bijzondere activiteiten van de studentengemeenschap te ondersteunen dan wel de wetenschappelijke profilering van de Universiteit Twente te stimuleren. 

Beurzen

Marina van Damme beurs
Wordt jaarlijks uitgereikt aan een succesvolle alumna van de Universiteit Twente. De beurs bestaat uit een geldbedrag van € 5.000,- en een award.

Professor de Winter beurs
Beurs van € 7.500,- voor talentvolle buitenlandse studenten.

Peter Riezebos Beurs
Vanuit het Peter Riezebos Fonds worden beurzen van 500 euro ter beschikking gesteld aan studenten die iets extra’s willen doen om hun talent maximaal te benutten.

Breed Kreiken Innovatiebeurs
De Breed Kreiken Innovatiebeurs wordt jaarlijks uitgereikt aan excellente masterstudenten en jonge alumni die een ondernemende attitude en een studiewens met een technisch profiel hebben. De beurs, bestaat uit een bedrag tussen de €1.500,= en €5.000,=.

Aanvragen

Garantiesubsidies
Online, via aanvraagformulier (zie links).

Beurzen
Per beurs verschillend, zie de website van het fonds.