Financiering van de ontwikkeling van het het buitengebied

Fondsen, Financieringen en kredieten
Financiële ondersteuning van projecten die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en/of economische groei van de Gelderse Vallei, Utrechtse Heuvelrug of Kromme Rijnstreek.

Toepassing

Financiële ondersteuning van kansrijke ideeën die bijdragen aan de ontwikkeling van het buitengebied rondom Gelderse Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek.

Het betreft een kansrijk nieuw idee, product, dienst of activiteit. Dit kan nieuw zijn voor het gebied, nieuw voor de ondernemer, nieuw in zijn toepassing of nieuw in samenwerkingsvorm.

Het fonds kan aan bedrijven, instellingen en samenwerkende burgers leningen verstrekken voor activiteiten en projecten op het gebied van bijvoorbeeld:

 • Energietransitie,
 • Nieuwe verdienmodellen natuur en recreatie,
 • Verduurzaming en circulaire economie,
 • Digitalisering in het landelijk gebied, en
 • Agro & Food innovatie

Werkgebied

De Gelderse Vallei, Utrechtse Heuvelrug of Kromme Rijnstreek.

Voorwaarden

 • Het gaat om een goed plan, maar maar banken en andere financiers willen in verband met de risico’s niet (of slechts een gedeelte) meefinancieren
 • Je project moet een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en/of economische groei van de Gelderse Vallei, Utrechtse Heuvelrug of Kromme Rijnstreek
 • Het betreft een kansrijk nieuw idee, product, dienst of activiteit. Dit kan nieuw zijn voor het gebied, nieuw voor deaanvrager, nieuw in zijn toepassing of nieuw in samenwerkingsvorm
 • Projecten vallen binnen de kerntaak ontwikkelen en innoveren en binnen de vijf thema's van O-gen:
  • Natuur
  • Landbouw en voedsel (duurzame agrofood ketens)
  • Economie (incl. digitalisering, energietransitie en VAB's)
  • Stad en Land (o.a. recreatie)
  • Integrale gebiedsopgaven
 • Begunstigden zijn gevestigd binnen het werkgebied van O-gen of het project wordt uitgevoerd binnen het werkgebied van O-gen
 • De begunstigden zijn op het moment van Financial close lid van O-gen
 • Financieringen mogen geen ongeoorloofde (staats-)steun inhouden
 • Begunstigden investeren zelf (eigen vermogen) minimaal 10 % van de totale financierbare investeringskosten in het project
 • Financieringen (financiële bijdragen en leningen) worden verstrekt onder voorwaarde dat tussen de begunstigde en O-gen een overeenkomst ter uitvoering van de financiering tot stand komt waarin de voorwaarden voor de financiering zijn opgenomen. Deze voorwaarden kunnen ondermeer betrekking hebben op aanwendingsvereisten, cofinanciering, aflossingen en vergoedingen, zekerheden, rapportageverplichtingen, communicatie etc.

Financiële ondersteuning

Een financiële bijdrage beslaat maximaal 15 % van de financierbare investeringskosten en heeft een omvang van maximaal € 15.000.
Daarnaast kun je bij het fonds een aanvragen indienen voor een lening van minimaal €10.000 en maximaal € 50.000, tegen gunstige voorwaarden.

Financiering van ontwikkelingsprojecten van derden

 • Het O-genFonds financiert ontwikkelingsprojecten van derden in de vorm van
  • Een (risicodragende) lening en/of
  • Een financiële bijdrage
 • De looptijd van de lening bedraagt maximaal 5 jaar
 • De lening bedraagt niet meer dan 50 % van de financierbare investeringskosten
 • Een lening bedraagt minimaal €10.000 en maximaal € 50.000
 • Een financiële bijdrage beslaat maximaal 15 % van de financierbare investeringskosten en heeft een omvang van maximaal € 15.000
 • De financierbare investeringskosten betreffen alle direct aan het project verbonden kosten zoals managementkosten, onderzoekskosten, kosten voor externe adviseurs (technologisch, juridisch, financieel) en kosten die samenhangen met het organiseren en structureren van het project maar niet de kosten verbonden aan de inzet van eigen personeel van de begunstigde
 • Begunstigde overdraagt een bewijs van sluitende financiering van het project

Financiering van realisatieprojecten van derden

 • Het O-genFonds financiert realisatieprojecten van derden in de vorm van
  • Een (risicodragende) lening en/of
  • Een financiële bijdrage
 • De looptijd van de lening bedraagt maximaal 5 jaar
 • Een lening bedraagt mimimaal €10.000 en maximaal € 100.000
 • De financiering in de vorm van een financiële bijdrage bedraagt niet meer dan 20 % van de investeringskosten
 • Een financiële bijdrage beslaat maximaal 15 % van de financierbare investeringskosten en heeft eenomvang van maximaal € 15.000
 • De financierbare investeringskosten betreffen alle direct aan het project verbonden kosten zoals managementkosten, onderzoekskosten, kosten voor externe adviseurs (technologisch, juridisch, financieel) en kosten die samenhangen met het organiseren en structureren van het project maar niet de kosten verbonden aan de inzet van eigen personeel van de begunstigde
 • Begunstigde overdraagt een sluitende businesscase voor het investeringsproject

Aanvragen

Online via de website van het fonds (zie link).

Relevante links