Financiering van de ontwikkeling van het het buitengebied

Fondsen, Financieringen en kredieten

Financiële ondersteuning van projecten die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en/of economische groei van de Gelderse Vallei, Utrechtse Heuvelrug of Kromme Rijnstreek.

Toepassing

Financiële ondersteuning van kansrijke ideeën die bijdragen aan de ontwikkeling van het buitengebied rondom Gelderse Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek.

Het betreft een kansrijk nieuw idee, product, dienst of activiteit. Dit kan nieuw zijn voor het gebied, nieuw voor de ondernemer, nieuw in zijn toepassing of nieuw in samenwerkingsvorm.