Financiering van je bedrijf via een geldlening van een particulier via durfkapitaal, waarbij de lening kan worden kwijtgescholden

Financieringen en kredieten, Private equity en Venture Capital, Fiscale regelingen

Financiering van je bedrijf via een geldlening van een particulier (durfkapitaal), waarbij de lening kan worden kwijtgescholden als de lening niet kan worden terugbetaald. De aftrekmogelijkheid van de kwijtschelding is vervallen maar er is een overgangsregeling.