Financiering van je bedrijf via een geldlening van een particulier via durfkapitaal, waarbij de lening kan worden kwijtgescholden

Financieringen en kredieten, Private equity en Venture Capital, Fiscale regelingen
Financiering van je bedrijf via een geldlening van een particulier (durfkapitaal), waarbij de lening kan worden kwijtgescholden als de lening niet kan worden terugbetaald. De aftrekmogelijkheid van de kwijtschelding is vervallen maar er is een overgangsregeling.

Toepassing

Als startende ondernemer kunt je een bedrijf financieren met een lening van een particulier (durfkapitaal). Als je de lening uiteindelijk niet kunt terugbetalen, kan de geldgever je (een deel van) de lening kwijtschelden. De aftrekmogelijkheid bij kwijtschelding is vervallen per 2011, maar er is een overgangsregeling.

Voorwaarden overgangsregeling

Je geldgever kan het kwijtgescholden bedrag alleen aftrekken als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je geldgever heeft het geld vóór 1 januari 2011 aan jou als startende ondernemer geleend.
  • De Belastingdienst heeft de lening erkend als een belegging in durfkapitaal.
  • Je geldgever scheldt de lening kwijt binnen 8 jaar nadat hij jou het geld heeft uitgeleend. Bij een faillissement of uitstel van betaling kunt je de Belastingdienst vragen om deze periode te verlengen.
  • De Belastingdienst heeft in een beschikking vastgelegd dat je het kwijtgescholden bedrag niet kunt terugbetalen. Die beschikking moet worden aangevraagd bij het belastingkantoor van de ondernemer.

De geldgever mag per startende ondernemer maximaal € 46.984 aftrekken in de 8 jaar nadat hij het geld heeft uitgeleend.