Financiering van kansrijke startende en groeiende bedrijven in het MKB, Limburg

Subsidies, Financieringen en kredieten, Private equity en Venture Capital
Regionale ontwikkelingsmaatschappij, gericht op het stimuleren van de economische structuurversterking in Limburg. Met een aantal fondsen actief in het financieren van kansrijke startende en groeiende bedrijven in het MKB. Focus op de industrie, logistiek, agro/food, materials, smart services en healthcare.

Toepassing

Wanneer je als bedrijf actief bent in Limburg, maar niet over voldoende eigen vermogen beschikt voor uitbreiding, overname of investering in nieuwe ontwikkelingen kan LIOF een eventuele partner zijn voor een minderheidsdeelname in de onderneming.

LIOF Fondsen

Techstart - preseed
Doel: Geschikt wanneer je een idee hebt maar geen middelen voor verdere ontwikkeling.
Financieringsbedragen: Persoonlijke, achtergestelde lening van € 30.000,- tot € 35.000,-. Voorwaarde is dat je zelf 20% van de kosten draagt.

Startersfonds – seed
Doel: Wanneer je een bedrijf bent gestart en op zoek bent naar risicodragend kapitaal om een product of dienst van bovenregionaal belang in de markt te zetten.
Financieringsbedragen: Minderheidsbelang  in aandelen, eventueel in combinatie met een achtergestelde lening tot maximaal € 150.000,-.

Participatiefonds – groei
Doel: Pas gestarte, innovatieve MKB'es die willen doorgroeien naar middelgroot niveau.
Financieringsbedragen: MInderheidsbelang, eventueel in combinatie met een achtergestelde lening tot een bedrag tussen € 150.000,- en € 500.000,-.
In ruil hiervoor lever je een deel van de zeggenschap in en krijgt LIOF gemiddeld tussen 25 en 30% van het aandelenkapitaal.

Wil je met een middelgrote tot grote MKB-onderneming uitbreiden, overnemen, een MBO/MBI voorbereiden en/of opvolging financieren? Dan kan LIOF vanuit het Participatiefonds financieren in de vorm van aandelen en een achtergestelde lening tot een bedrag tussen € 500.000,- en € 2.000.000,-. LIOF neemt een minderheidsbelang en er wordt een Raad van Commissarissen aangesteld.

Dedicated fondsen

Chemelot Ventures
Doel: Investeringen in veelbelovende start-up in life sciences of aanverwante markten zoals geavanceerde (bio)materialen en chemie.
Financieringsbedragen: investeringen tussen € 250.000,- en € 1.500.000,-. 

Nedermaas Ventures
Doel: Investeringen in Limburg gevestigde of te vestigen hightech start-up voor innovatieve producten en/of diensten in life sciences, chemie, biotechnologie of elektronica.
Financieringsbedragen: Tot maximaal € 500.000,- (Dit fonds biedt momenteel weinig ruimte meer).

LBDF
Doel: Limburgse MKB’er van toereikende financiën te voorzien om van idee tot bedrijvigheid te komen. Met het Limburg Business Development Fonds (LBDF) biedt Provincie Limburg MKB’ers het financiële instrument om ideeën met zakelijke potentie te toetsen, te ontwikkelen en/of te vermarkten.
Financieringsbedragen: Een mix van financiële middelen elke fase in de ontwikkeling van idee naar markt. 

MKBLF
Doel: Innovatie, uitbreiding, groei.
Financieringsbedragen: Werkkapitaal en/of investeringen in vaste activa.