Financiering van natuur en landschap en combinaties van natuur met recreatie, duurzame energie, delfstofwinning en zorg

Subsidies, Fondsen, Financieringen en kredieten

Het fonds financiert directe investeringen in natuur en landschap en combinaties van natuur met recreatie, duurzame energie, delfstofwinning en zorg. Ook beheert het fonds een groeiend aantal fondsen, regelingen en andere geldstromen.

Toepassing

Financieren van directe investeringen in natuur en landschap voor zowel overheden, terreinbeherende organisaties als particuliere grondeigenaren.

Daarnaast financiert het fonds steeds meer projecten die (indirect) een positief rendement voor natuur opleveren.