Financiering van volwassen MKB-bedrijven met een bewezen marktpositie en goede vooruitzichten

Financieringen en kredieten, Private equity en Venture Capital
Het fonds investeert en participeert in volwassen MKB-bedrijven met een bewezen marktpositie en goede vooruitzichten. Het fonds richt zich met name op niet-cyclische sectoren met een ondernemingswaarde van €1 tot € 15 miljoen. Focus ligt op bedrijfsopvolging, pre-exit en 'buy & build'.

Investeringsfase

MKB Fonds richt zich met name op investeringen bedoeld voor bedrijfsopvolging. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan:

  • (Familie)bedrijven waar geen opvolging is, of waarbij de financiering van de overname financieel niet haalbaar is voor de opvolger.
  • Management Buy-out (MBO), hierbij neemt de huidige directie de onderneming over van de oorspronkelijke eigenaar; vaak is hier additioneel kapitaal benodigd.
  • Management Buy-in (MBI), hierbij neemt een buitenstaander de onderneming over van de oorspronkelijke eigenaar; vaak is hier additioneel kapitaal benodigd.
  • Pre-exit; hierbij wenst de huidige eigenaar een gedeelte van zijn aandelenbezit te vervreemden, ten einde over een aantal jaren het resterende deel te vervreemden.
  • Buy & Build; uitbreiding van de activiteiten, bijvoorbeeld door een overname van een ander bedrijf.

Sectoren

Generiek; bij voorkeur actief in een niet-cyclische sector.

Ondernemingswaarde

€ 1 miljoen tot € 15 miljoen.

Investeringsbedragen

Investering per deelneming gemaximeerd tot 35% van de totale uitgifte van effecten per fonds. 

Aanvragen

Zie contactgegevens.

Relevante links