Fiscale ondersteuning van innovatief onderzoek

Fiscale regelingen
Speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting voor ondernemers die winst maken met innovatieve activiteiten. Ondernemers die winst maken met innovatieve activiteiten kunnen er gebruik van maken. Over deze winsten geldt dan een belastingtarief van effectief 9% in plaats van het maximale tarief van 25%.

Toepassing

Ondernemers die winst maken met innovatieve activiteiten.

De voordelen die je innovatie of technologie opleveren zijn pas laag belast als je de voortbrengingskosten hebt gecompenseerd. Voordelen zijn bijvoorbeeld royalties en verkoopwinsten, maar ook (een deel van) de opbrengst van een verkocht product.

Voorwaarden

Voor kleinere belastingplichtigen:

 • Je betaalt vennootschapsbelasting (je hebt bijvoorbeeld een bv of nv)
 • Je hebt zelf een immaterieel activum voortgebracht
 • Je hebt hiervoor een S&O-verklaring ontvangen.

Voor grotere belastingplichtigen geldt aanvullend: 

 • Je hebt een juridisch ticket (o.a. octrooi, kwekersrecht of programmatuur) voor het zelf voortgebrachte immaterieel activum

Restricties

 • De voordelen die uw innovatie of technologie oplevert zijn pas laag belast als je de voortbrengingskosten hebt gecompenseerd. Voordelen zijn bijvoorbeeld royalties en verkoopwinsten, maar ook (een deel van) de opbrengst van een verkocht product.
 • Kosten voor fundamenteel onderzoek mag je niet meerekenen voor de Innovatiebox
 • De Innovatiebox geldt niet voor merken, logo’s en dergelijke

Keuze vast bedrag

Je kunt kiezen voor een vast percentage (forfait) waarop je de Innovatiebox wil toepassen. Het vaste percentage is 25% van je totale winst. Je hoeft dus niet uit te rekenen hoeveel winst er precies toegerekend moet worden aan een immaterieel activum dat je hebt voortgebracht.

Je mag elk jaar kiezen of je het vaste percentage wel of niet toepast. Het maximale bedrag waarop je de Innovatiebox mag toepassen op basis van het forfait is € 25.000. Je mag het forfait toepassen in het jaar waarin je het immateriële activum voortbrengt en in de 2 volgende jaren.

Meer informatie

Elke belastingdienstregio heeft een vaste contactpersoon die je vragen over het gebruik van de Innovatiebox kan beantwoorden.

Bijvoorbeeld vragen over het toerekenen van de winst aan de Innovatiebox 
of over de ingebrachte bedrijfsmiddelen. Ook kun je vooraf zekerheid krijgen over de toepassing van de Innovatiebox.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand