Fiscale ondersteuning van innovatief onderzoek

Fiscale regelingen
Speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting voor ondernemers die winst maken met innovatieve activiteiten. Ondernemers die winst maken met innovatieve activiteiten kunnen er gebruik van maken. Over deze winsten geldt dan een belastingtarief van effectief 5% in plaats van 20 of 25%.

Toepassing

Ondernemers die winst maken met innovatieve activiteiten.

De voordelen die uw innovatie of technologie oplevert zijn pas laag belast als u de voortbrengingskosten hebt gecompenseerd. Voordelen zijn bijvoorbeeld royalties en verkoopwinsten, maar ook (een deel van) de opbrengst van een verkocht product.

Voorwaarden

 • U betaalt vennootschapsbelasting (u hebt bijvoorbeeld een bv of nv).
 • U hebt zelf een immaterieel activum voortgebracht.
 • Hiervoor hebt u een octrooi (waaronder ook kwekersrechten voor nieuw ontwikkelde plantenrassen) of een S&O-verklaring ontvangen.
 • De winst die uw innovatie oplevert, is in belangrijke mate (ten minste 30%) het gevolg van het verleende octrooi

Restricties

 • De voordelen die uw innovatie of technologie oplevert zijn pas laag belast als u de voortbrengingskosten hebt gecompenseerd. Voordelen zijn bijvoorbeeld royalties en verkoopwinsten, maar ook (een deel van) de opbrengst van een verkocht product.
 • Kosten voor fundamenteel onderzoek mag u niet meerekenen voor de Innovatiebox.
 • De Innovatiebox geldt niet voor merken, logo’s en dergelijke.
 • Kwekersrechten voor nieuw ontwikkelde plantenrassen worden als octrooi beschouwd.

Keuze vast bedrag

Vanaf 2013 kunt u kiezen voor een vast bedrag (forfait) waarop u de Innovatiebox wilt toepassen. Het vaste bedrag is 25% van uw totale winst. U hoeft dus niet uit te rekenen hoeveel winst er precies toegerekend moet worden aan een immaterieel activum dat u hebt voortgebracht.

U mag elk jaar kiezen of u het vaste bedrag wel of niet toepast. Het maximale bedrag waarop u de Innovatiebox mag toepassen op basis van het forfait is € 25.000. U mag het forfait toepassen in het jaar waarin u het immateriële activum voortbrengt en in de 2 volgende jaren.

Meer informatie

Elke belastingdienstregio heeft een vaste contactpersoon die uw vragen over het gebruik van de Innovatiebox kan beantwoorden. Bijvoorbeeld over het toerekenen van de winst aan de Innovatiebox of over de ingebrachte bedrijfsmiddelen. Ook kunt u vooraf zekerheid krijgen over de toepassing van de Innovatiebox.

 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand