Garantie overheid bij verstrekken risicodragend vermogen aan een bedrijf

Subsidies, Financieringen en kredieten, Borgen en garantiestellingen, Private equity en Venture Capital
Op grond van deze regeling verleent de overheid garanties aan financiers voor het verstrekken van risicodragend vermogen aan ondernemingen. Voor financiers is dit mogelijk net dat steuntje in de rug dat nodig is om de financiering wel te verstrekken.

Toepassing

De Groeifaciliteit stimuleert banken en participatiemaatschappijen die goede plannen willen financieren en bedrijven die willen groeien. Op grond van deze regeling verleent de overheid garanties aan financiers voor het verstrekken van risicodragend vermogen aan ondernemingen. Voor financiers is dit mogelijk net dat steuntje in de rug dat nodig is om de financiering wel te verstrekken.

Garantiebedragen

De Groeifaciliteit hanteert verschillende maximum
garantiebedragen:

  • Een bank kan een garantiefinanciering verstrekken tot maximaal 5 miljoen euro in de vorm van achtergestelde leningen;
  • Risicodragend vermogen (achtergestelde leningen en/of aandelenkapitaal) verstrekt door participatiemaatschappijen valt tot maximaal 25 miljoen euro onder de garantieregeling.

Gaat het bedrijf failliet of is er sprake van verliesgevende verkoop, dan kan het verlies worden geclaimd. De garantie bedraagt in dat
geval 50 procent van het geleden verlies.

Voorwaarden

Niet alle ondernemingen komen voor de Groeifaciliteit in aanmerking. Voorwaarden om in aanmerking te komen, zijn:

  • Het bedrijf moet voldoende rentabiliteits- en continuïteitsperspectief hebben;
  • De bedrijfsactiviteiten vinden overwegend in Nederland plaats;
  • Bepaalde sectoren, zoals landbouw, visserij en onroerendgoedbeleggingen, zijn uitgesloten. Ook ondernemingen die door de aard van hun werkzaamheden worden beschouwd als zorgaanbieders zoals omschreven in de WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg) zijn uitgesloten;
  • De garantie kan alleen worden gebruikt bij verstrekking van risicokapitaal dat niet dient ter vervanging van eerder verschaft krediet of risicokapitaal (‘fresh money’);
  • Financieringen met een hoger risicoprofiel kunnen ook onder de garantie worden gebracht, maar voor deze financieringen zal een provisie in rekening worden gebracht in lijn met het hogere risico;
  • Onder voorwaarden bestaat de mogelijkheid voor ‘debt equity swaps’, omzetting van een schuldenvordering in risicodragend aandelenkapitaal of een achtergestelde lening. Belangrijk is hierbij dat de verstrekker van risicokapitaal niet tot dezelfde groep behoort als de verstrekker van de af te lossen lening.

Aanvragen

Via de reguliere bank of verstrekker van risicodragend vermogen.

De financier beoordeelt de financieringsaanvraag van de ondernemer eerst zelf. Indien de financier voornemens is de financiering te honoreren met een garantie van de Groeifaciliteit, dient zij een garantieaanvraag bij RVO in.